Home » Bijles » Spelling

Bijles spelling

Bijles spelling helpt je kind om de juiste spelling van woorden te leren, waardoor hij beter kan schrijven met nauwkeurigheid en duidelijkheid. Hierdoor krijgen kinderen meer zelfvertrouwen in hun schrijfvaardigheid en zijn ze beter in staat om effectief te communiceren.

Volg een bijles spelling bij Bijzonder Jij

Heeft jouw kind moeite met spelling? De spellingslessen van Bijzonder Jij worden gegeven door bijlesprofessionals die gespecialiseerd zijn in het schoolvak spelling. Wil je weten wat wij voor jouw kind kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Iedere bijles start met een intakegesprek. Met een intakegesprek maak je samen met jouw kind kennis met onze onderwijsprofessional en wordt er gekeken op welke spellingcategorieën jouw kind uitvalt.

Plan een vrijblijvend intakegesprek of bel naar 036 536 9396.

Gratis intakegesprek

Ervaren bijlesprofessionals

Je mag zijn zoals je bent

Aandacht voor zelfvertrouwen

Iedere aanpak is op maat

Tips & adviezen voor thuis

Jongen krijgt rekenbijles bij Bijzonder Jij

Wat is spelling?

Spelling is het correct schrijven van woorden en zinnen.

Het vak spelling omvat het leren en toepassen van regels en categorieën met betrekking tot de correcte spelling van woorden. Je kunt denken aan het leren van spellingsregels en het memoriseren van veel voorkomende woorden en hun correcte spelling, maar ook het gebruik van hoofdletters en leestekens. Er zijn verschillende strategieën die helpen bij het verbeteren van spellingsvaardigheden:

 1. Regelmatig lezen
 2. Woorden oefenen (door middel van dictees)
 3. Begrip van spellingsregels
 4. Het ontvangen van feedback op spelling(fouten)
 5. Het gebruik van spellingshulpmiddelen

Heeft jouw kind moeite met spelling?

Dan kan bijles spelling of huiswerkondersteuning van Bijzonder Jij helpen. Onze onderwijsprofessionals oefenen dan samen met jouw kind om de lesstof onder de knie te krijgen. Meld je aan voor een vrijblijvend intakegesprek.

Spelling op de basisschool

In groep 3 t/m 8 spelling oefenen.

In elke groep oefenen de kinderen spelling en leren nieuwe spellingstrategieën:

Groep 3

In groep 3 wordt meestal begonnen met eenvoudige spellingactiviteiten, zoals het leren van de basisletters en klanken, en het spellen van eenvoudige woorden. Kinderen maken vaak kennis met fonetische spelling.

Groep 4 & 5

In deze groepen breiden kinderen hun spellingvaardigheden uit door meer complexe woorden te leren spellen, inclusief woorden met meerdere lettergrepen en woorden met spellingspatronen zoals dubbele medeklinkers en dubbele klinkers.

Groep 6 & 7

Kinderen in deze groepen worden vaak blootgesteld aan meer geavanceerde spellingregels en uitzonderingen, zoals regels voor werkwoordspelling, regels voor het gebruik van hoofdletters en leestekens, en regels voor het spellen van moeilijke klanken.

Groep 8

In groep 8 wordt vaak gefocust op het verfijnen en toepassen van alle eerder geleerde spellingvaardigheden. Kinderen werken ook aan het herzien en redigeren van hun geschreven werk om spellingsfouten te corrigeren.

In iedere groep wordt het spellingaanbod ondersteund door verschillende leermiddelen en activiteiten, zoals dictees, spellingsoefeningen, interactieve spellingspellen en het gebruik van spellingshulpmiddelen. De nadruk verschuift naarmate kinderen vooruitgang boeken en meer complexe spellingregels en vaardigheden leren.

Ervaart jouw kind moeilijkheden bij het spellen?

Onze onderwijsprofessionals kijken in een intakegesprek met welk onderdeel jouw kind moeite heeft. Bijzonder Jij ondersteunt kinderen om spelling onder de knie krijgen. Boek nu een vrijblijvend intakegesprek in.

Spellingdidactiek van Bijzonder Jij

Belangrijke onderdelen van spellingdidactiek die we toepassen in onze bijles:

 1. Fonetisch bewustzijn: Het ontwikkelen van het besef van de klanken in woorden en hoe deze corresponderen met letters.
 2. Regelmatige en onregelmatige spellingpatronen: Het onderwijzen van zowel regelmatige als onregelmatige spellingpatronen en hoe ze toe te passen in woorden.
 3. Woordenschatontwikkeling: Het vergroten van de woordenschat om kinderen te helpen bij het spellen van meer complexe woorden.
 4. Spellingregels: Het leren van basisregels voor spelling.
 5. Contextuele spelling: Het onderwijzen van spelling in de context van lezen en schrijven, waarbij kinderen worden aangemoedigd om spellingvaardigheden toe te passen tijdens het schrijven van stukjes tekst.
 6. Differentiatie: Het aanpassen van de instructie aan de individuele behoeften van kinderen, rekening houdend met verschillende niveaus van spellingsvaardigheid en leerstijlen.

Wil je weten wat Bijzonder Jij kan betekenen?

Plan dan een vrijblijvend intakegesprek in.

Bijles: Spelling

Bijles spelling biedt ondersteuning aan kinderen die moeite hebben met het correct spellen van woorden. In deze bijlessen richten we ons op het verbeteren van spellingvaardigheden door middel van instructie en praktische oefeningen zoals dictees en woordlijsten.

Tijdens de bijlessen worden veelvoorkomende spellingregels en -strategieën behandeld, zoals het herkennen van klank- en letterpatronen, het gebruik van spellingsregels en het memoriseren van veelvoorkomende woorden. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het herkennen en verbeteren van specifieke spellingsfouten die het kind maakt.

Door middel van start- en tussenmetingen kan de bijlesdocent de leerbehoeften van de kinderen beter begrijpen en op maat gemaakte instructie bieden om de spellingvaardigheden te verbeteren. Bijles spelling is een waardevolle ondersteuning zijn voor kinderen die hun spellingsvaardigheden willen verbeteren en meer zelfvertrouwen willen krijgen in hun taalgebruik.

Heeft jouw kind moeite met spelling?

Vraag dan een bijles spelling bij Bijzonder Jij aan.

CITO-TRAINING: SPELLING

Cito-toets maken is vertrouwen hebben.

Op de basisschool wordt een breed scala aan toetsen ingezet om de leerprestaties en ontwikkeling van kinderen te evalueren. Enkele aanbieders zijn:

1. Cito
2. IEP
3. BOOM
4. Route 8
5. Dia-toets

Hierna te noemen Cito-toets. Met zo’n toets wordt er getoetst in hoeverre een kind de lesstof kan toepassen in betekenisvolle situaties. Stress en druk die kinderen ervaren kan ook een rol spelen. Dit is een veelvoorkomend probleem bij kinderen op de basisschool. En het kan hun prestaties beïnvloeden. Kinderen hebben het gevoel dat ze op dat moment moeten presteren en kunnen last van faalangst krijgen.

Bij Bijzonder Jij trainen we naast de spellingsvaardigheden ook om te gaan met prestatiedruk om een Cito-toets te maken. Weten wat je kunt verwachten helpt om de angst te verminderen. Bij de Cito-training pakken we dus ook soortgelijke spellingsoefeningen aan, zodat kinderen regelmatig oefenen met dit soort toets vragen. Dit zal de resultaten ten goede komen. Naast het vak spelling behandelen we ook begrijpend lezen en rekenen.

Ervaart jouw kind druk tijdens deze toetsperiode?

Vraag dan een Cito-training bij Bijzonder Jij aan.

Vraag over onze bijles spelling?

Meer info over onze bijles, training en begeleiding voor rekenen.

Wil je meer weten over onze bijles spelling of Bijzonder Jij? Neem dan vrijblijvend contact op via ons contactformulier of bel ons op 036 536 9396.

Veelgestelde vragen over bijles spelling

K
L
Waarom werken jullie in kleine groepjes en niet individueel?

Er wordt gewerkt in groepen van maximaal vijf kinderen per begeleider. Deze begeleider is specialist op het vakgebied waar uw kind ondersteuning bij kan gebruiken. Wij proberen de groepen zo in te delen dat alle kinderen aan hetzelfde vakgebied werken en ook effectief gebruik kunnen maken van samenwerkingsopdrachten. Hierdoor creëer je direct de kans om kinderen te leren ‘leren’.

K
L
Wat zijn de kosten van de bijles?

Hier vind je alle tarieven voor onze bijles.

K
L
Hoelang duurt een bijles?

Elke les duurt 45 minuten.

K
L
Ik wil graag bijles voor mijn kind, maar ik kan het zelf niet betalen. Wat zijn de mogelijkheden?

Bij Bijzonder jij vinden wij dat elk kind recht heeft op een eerlijke kans op een goede toekomst. Er zijn stichtingen die het mogelijk maken om bijles bij ons te volgen. We hebben een samenwerking met stichting wensjes. Of ga thuis zelf aan de slag met onze werkboeken. Hierin leggen we alle opdrachten stap voor stap uit. We doen het voor, we doen het samen en daarna ga je zelf aan de slag.

K
L
Kan de bijles online vanuit huis?

Nee, de bijles is fysiek op onze huiselijke praktijk

K
L
Hebben jullie wiskunde, scheikunde of economie bijles voor het voortgezet onderwijs?

Nee, we hebben wel huiswerkbegeleiding waar leerlingen van het voortgezet onderwijs hun wiskunde, scheikunde, economie of andere vakken kunnen maken en een vraag kunnen stellen aan een onderwijsdeskundige.

K
L
Kan mijn kind aangemeld worden voor de CITO-training?

Ja, er zijn 2 rondes per schooljaar. Lees meer over CITO-trainingen. Bij Bijzonder jij vinden wij dat elk kind recht heeft op een eerlijke kans op een goede toekomst.

K
L
Is er ook bijles in de schoolvakanties en feestdagen?

Nee, tijdens schoolvakanties en feestdagen is Bijzonder Jij, net als de basisscholen, gesloten.

Andere bijlessen van Bijzonder Jij

i

Bijles Begrijpend lezen

l

Cito-training

Bijles Rekenen