Home » Bijles » Technisch lezen

Bijles Technisch lezen

Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig om de basisvaardigheden van het lezen onder de knie te krijgen. Bijles bij Bijzonder Jij zorgt voor extra tijd en aandacht en op die manier helpen we de kinderen bij hun ontwikkeling van hun leesvaardigheden.

Volg een bijles technisch lezen bij Bijzonder Jij

Heeft jouw kind moeite met technisch lezen? De leeslessen van Bijzonder Jij worden gegeven door bijlesprofessionals die gespecialiseerd zijn in het schoolvak technisch lezen. Wil je weten wat wij voor jouw kind kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Iedere bijles start met een intakegesprek. Met een intakegesprek maak je samen met jouw kind kennis met onze onderwijsprofessional en wordt er gekeken op welke onderdelen jouw kind uitvalt.

Plan een vrijblijvend intakegesprek of bel naar 036 536 9396.

Gratis intakegesprek

Ervaren bijlesprofessionals

Je mag zijn zoals je bent

Iedere aanpak is op maat

Tips & adviezen voor thuis

Werkwijze

Hoe werken we

Gratis werkbladen begrijpend lezen

Doe het zelf.
Download gratis onze werkbladen voor begrijpend lezen. 

Trainingen op locatie

Bijzonder Jij doet het.
Kom op onze warme en huiselijke locatie en haal het beste uit jouw kind. Met tips & adviezen.

Een jongen die aan het begrijpend lezen is

Wat is technisch lezen?

Lezen om te leren.

Technisch lezen richt zich voornamelijk op het ontwikkelen van de basisvaardigheden die nodig zijn om vloeiend te kunnen lezen. Dit omvat het leren herkennen van letters, het verbinden van letters met klanken (fonetisch bewustzijn), het begrijpen van de relaties tussen letters en klanken (fonemisch bewustzijn) en het decoderen van eenvoudige woorden en zinnen. Kinderen worden ook blootgesteld aan eenvoudige teksten om hun leesvaardigheid te verbeteren en om hun begrip van wat ze lezen te ontwikkelen.

Mist jouw kind plezier met lezen?

Dan kunnen de bijlessen technisch lezen van Bijzonder Jij helpen. Onze onderwijsprofessionals oefenen samen met jouw kind om lezen onder de knie te krijgen. Meld je aan voor een vrijblijvend intakegesprek.

Technisch lezen op de basisschool

In groep 3 t/m 8 begrijpend te leren lezen.

Tijdens de basisschoolperiode leren kinderen technisch lezen, over het begrip, inferenties maken en hun woordenschat vergroten. In elke groep oefenen kinderen lezen en leren ze de verschillende soorten teksten te begrijpen.

Groep 1 en 2

In groep 1 en 2 leren kinderen letters zowel visueel als auditief. Verder wordt er aandacht besteed aan fonetisch bewustzijn. Kinderen leren begin-, midden en eindklanken herkennen en rijmen. De kinderen leren de relatie tussen letters en klanken begrijpen en flexibiliteit te ontwikkelen. De kinderen kunnen spelen met klanken binnen een woord door ze toe te voegen, te verwijderen, te vervangen of te verplaatsen. Een voorbeeld hiervan is het woord kat, Je kunt de ‘k’ in een ‘m’ veranderen en dan staat er mat.

Groep 3 en 4

Kinderen leren woorden decoderen door de klanken te verbinden met de letters en woorden vloeiend te kunnen lezen, bijvoorbeeld de letters ‘k’, ‘a’ en ‘t’, dit vormt samen het woord kat.

Groep 4 en 6

Kinderen ontwikkelen hun vermogen om verschillende soorten teksten te lezen met begrip, waarbij ze strategieën gebruiken zoals voorspellen, samenvatten en het maken van verbanden tussen tekst en achtergrondkennis.

Groep 7 en 8

Kinderen verdiepen hun begrip van teksten door het analyseren van inhoud, het identificeren van hoofdgedachten en het maken van inferenties.

Deze opbouw is flexibel en is afhankelijk van individuele leerbehoeften en onderwijsmethoden.

Ervaart jouw kind leesmoeilijkheden?

Onze onderwijsprofessionals kijken in een intakegesprek met welk leesaspect jouw kind moeite heeft. Bijzonder Jij ondersteunt kinderen om begrijpend lezen onder de knie krijgen. Boek nu een vrijblijvend intakegesprek in.

meisje krijgt bijles begrijpend lezen
 jongen krijgt cito training over begrijpend lezen
Bijles begrijpend lezen
boeken begrijpend lezen

Leesdidactiek van Bijzonder Jij

Bij het ontwikkelen van de basisvaardigheden van lezen, met name in groep 3 en 4 zijn de volgende strategieën belangrijk:

 1. Fonemisch bewustzijn: activiteiten die kinderen helpen om klanken te herkennen in woorden, denk aan begin-, midden- en eindklanken.
 2. Letterherkenning: oefeningen waarbij kinderen letters leren herkennen, zowel visueel als auditief. Denk hierbij aan het verschil tussen kleine letters en hoofdletters en het koppelen van letters aan de bijbehorende klanken en het oefenen van het schrijven van deze letters.
 3. Decoderen: kinderen leren hoe ze woorden kunnen decoderen door de klanken te verbinden met de bijbehorende letters.
 4. Woordherkenning: het herkennen van patronen in woorden.
 5. Leesplezier: het stimuleren van een positieve houding ten opzichte van lezen door middel van leuke en boeiende verhalen.
 6. Differentiatie: het aanpassen van instructie en materialen om tegemoet te komen aan verschillende leesniveaus, interesses en behoeften van kinderen.

Bijles technisch lezen biedt ondersteuning aan kinderen die moeite hebben met het correct lezen van woorden. Tijdens de bijlessen worden specifieke leesvaardigheden aangepakt, zoals fonemisch bewustzijn, letterherkenning, decoderen en leesbegrip op basis van de behoeften van het kind.

Onze bijlesomgeving kan een positieve invloed hebben op de leesmotivatie door middel van extra ondersteuning, aanmoediging en positieve feedback van de onderwijsprofessional. Door er op tijd bij te zijn kunnen eventuele achterstanden vroegtijdig worden aangepakt en de kans op verdere leesproblemen wordt hierdoor verminderd. Kortom, bijles technisch lezen is een waardevolle aanvulling op het leesonderwijs in de klas en kan helpen om de leesvaardigheid van kinderen te verbeteren en te versterken.

Intakegesprek

Voor technisch lezen bijles

Iedere begeleidingsvorm begint met een intakegesprek. In dit gesprek maak je samen met jouw kind kennis met onze onderwijsprofessional en wordt er gekeken op welk leesaspect jouw kind uitvalt.

  Wil je weten wat Bijzonder Jij kan betekenen?

  Plan dan een vrijblijvend intakegesprek in.

  intakegesprek begrijpend lezen
  Een jongen die aan het begrijpend lezen is

  Hoe gaat de bijles in zijn werk?

  Intakegesprek

  In een intakegesprek maak je samen met jouw kind kennis met onze onderwijsprofessional en wordt de hulpvraag besproken. Er wordt gekeken op welk leesaspect jouw kind uitvalt  en wat de interesses van jouw kind zijn (om ook leesplezier te bevorderen).

  Plan van aanpak

  Als we weten op welk leesaspect jouw kind uitvalt, weten onze onderwijsprofessionals precies waarop ze moeten richten. Dit kan met een nulmeting duidelijk worden. Aan de hand van de resultaten stellen we doelen op. Tijdens elke bijles begrijpend lezen wordt er aan deze doelen gewerkt.

  Voortgangsgesprek

  Na ongeveer een periode van 10 weken volgt er een voortgangsgesprek samen met jou en jouw kind, hierin bekijken we of de gestelde doelstellingen zijn behaald. Of dat jouw kind nog iets langer de tijd nodig heeft om aan deze doelen te werken. Of dat er nieuwe doelen gesteld kunnen worden voor de komende periode.

  ​Heeft jouw kind moeite met begrijpend lezen?

  Vraag dan een bijles begrijpend lezen bij Bijzonder Jij aan.

  Vraag over onze bijles?

  Meer info over onze bijles, training en begeleiding voor begrijpend lezen.

  Wil je meer weten over onze leeslessen of Bijzonder Jij? Neem dan vrijblijvend contact op via ons contactformulier of bel ons op 036 536 9396.

  contact over een bijles begrijpend lezen

  Veelgestelde vragen over bijles begrijpend lezen

  K
  L
  Waarom werken jullie in kleine groepjes en niet individueel?

  Er wordt gewerkt in groepen van maximaal vijf kinderen per begeleider. Deze begeleider is specialist op het vakgebied waar uw kind ondersteuning bij kan gebruiken. Wij proberen de groepen zo in te delen dat alle kinderen aan hetzelfde vakgebied werken en ook effectief gebruik kunnen maken van samenwerkingsopdrachten. Hierdoor creëer je direct de kans om kinderen te leren ‘leren’.

  K
  L
  Wat zijn de kosten van de bijles?

  Hier vind je alle tarieven voor onze bijles.

  K
  L
  Hoelang duurt een bijles?

  Elke les duurt 45 minuten.

  K
  L
  Ik wil graag bijles voor mijn kind, maar ik kan het zelf niet betalen. Wat zijn de mogelijkheden?

  Bij Bijzonder jij vinden wij dat elk kind recht heeft op een eerlijke kans op een goede toekomst. Er zijn stichtingen die het mogelijk maken om bijles bij ons te volgen. We hebben een samenwerking met stichting wensjes. Of ga thuis zelf aan de slag met onze werkboeken. Hierin leggen we alle opdrachten stap voor stap uit. We doen het voor, we doen het samen en daarna ga je zelf aan de slag.

  K
  L
  Kan de bijles online vanuit huis?

  Nee, de bijles is fysiek op onze huiselijke praktijk

  K
  L
  Hebben jullie wiskunde, scheikunde of economie bijles voor het voortgezet onderwijs?

  Nee, we hebben wel huiswerkbegeleiding waar leerlingen van het voortgezet onderwijs hun wiskunde, scheikunde, economie of andere vakken kunnen maken en een vraag kunnen stellen aan een onderwijsdeskundige.

  K
  L
  Kan mijn kind aangemeld worden voor de CITO-training?

  Ja, er zijn 2 rondes per schooljaar. Lees meer over CITO-trainingen. Bij Bijzonder jij vinden wij dat elk kind recht heeft op een eerlijke kans op een goede toekomst.

  K
  L
  Is er ook bijles in de schoolvakanties en feestdagen?

  Nee, tijdens schoolvakanties en feestdagen is Bijzonder Jij, net als de basisscholen, gesloten.

  Andere bijlessen van Bijzonder Jij

  Bijles Rekenen

  l

  Cito-training

  w

  Bijles Spelling