Home » Help, mijn kind heeft een TOS. Wat nu?

Help, mijn kind heeft een TOS. Wat nu?

Je merkt dat je kind wat moeite heeft met de gesproken taal. Dit valt je op door zijn woordenschat, woordenbegrip en eigenlijk kletst hij gewoon niet zo lekker. Jij begrijpt hem supergoed. Maar de mensen om je heen zoals familie, mensen in de winkel, je buren, verstaan je kind allemaal niet zo goed. Wat zou dit dan kunnen zijn?

Het kan natuurlijk zijn dat je kind wat langzamer start en ineens vlot aan de babbel is. Dan is er niks aan de hand. Als je merkt dat dit wat langer duurt en hardnekkiger is, zou het zomaar een TOS kunnen zijn. Ook wel een taalontwikkelingsstoornis genoemd. Dit heeft niks met de intelligentie te maken van het kind.

Maar wat is een TOS nou eigenlijk?

Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is een aandoening waarbij de hersenen moeite hebben met taalverwerking (een neurocognitieve ontwikkelingsstoornis). Kinderen met TOS vinden het lastig om te praten of taal te begrijpen. De gevolgen hiervan verschillen per kind.

uitleg over tos van kentalis

Hoe kom je erachter of jouw kind een TOS heeft?

Om te bepalen of jouw kind een TOS heeft, dan is het belangrijk dat er een aantal stappen gezet worden:

 1. Maak het bespreekbaar en vraag om een verwijzing

  • Gaat je kind naar de opvang of peuterspeelzaal? Bespreek je vermoedens met de pedagogische medewerker. Zien zij hetzelfde als jij? Dan vraag je aan de huisarts om een verwijzing naar een logopedist. Let op! Wacht er niet te lang mee, want er zijn lange wachtlijsten.
  • Zit je kind op de basisschool? Bespreek dit met de leerkracht en de intern begeleider. Zien zij hetzelfde als jij? Dan kunnen zij je helpen met een verwijzing.

2. TOS wordt vastgesteld door testen en onderzoeken

De logopedist doet een aantal testen. Als de logopedist vermoedt dat er sprake is van een taalontwikkelstoornis dan wordt je kind doorgestuurd naar Kentalis. Hier worden dan verschillende onderzoeken gedaan, zoals gehoortesten en woordenschattesten. Vanuit die resultaten wordt er wel of geen TOS gediagnostiseerd.

Kind krijgt taalontwikkelingstraining van logopedist

Handige tips voor een kind met een TOS

Als dan blijkt dat je kind een TOS heeft, wat zijn dan handige dingen die je kunt doen om hem te ondersteunen? Lees hieronder een aantal tips:

1. Blijf gewoon met je kind praten

Blijf gewoon normaal praten, ook al kan je kind de woorden en zinnen niet goed zeggen. Het kan voor je kind erg beangstigend zijn als hij ineens niet meer wordt begrepen. Er is aan je kind niks veranderd. Hij is nog steeds hetzelfde kind. Je begreep hem eerst ook, dus blijf dat gewoon doen.

2. Geef 1 opdracht te gelijk.

De Nederlandse taal is al moeilijk genoeg. Meerdere opdrachten onthouden en ontcijferen is een grote uitdaging, zeker voor kinderen met een TOS. Blijf geduldig als je kind een opdracht niet altijd direct goed uitvoert. Misschien begreep je kind de boodschap gewoon niet goed.

3. Lees voor

Voorlezen is een goede manier om nieuwe en moeilijke woorden te introduceren. Het is ook een fijn momentje samen tussen ouder en kind.

4. Verbeter je kind door er een goedlopende zin van te maken

Als je merkt dat je kind iets fout zegt, willen we ze graag verbeteren. “Nee, je zegt niet klein, je zegt trein!” Dit kan een kind erg onzeker maken. Wat je beter kunt doen, is er een nieuwe en goedlopende zin ervan maken. “Ja, ik zag de trein ook net! Zullen we een keer met de trein ergens heen gaan?” Hierdoor zeg je meerdere keren de juiste vorm van het woord en zo hoort het kind ook hoe de juiste uitspraak is, zonder zich verbeterd te voelen.

5. Gebruik emotiekaarten om gevoelens te uiten

Emoties zijn woorden en gevoelens die wel eens heel lastig kunnen zijn. Hiervoor zijn emotiekaarten een fijne uitvinding. Dit zijn plaatjes met gezichten of beestjes waar de emoties op staan. Zo kunnen kinderen aanwijzen hoe ze zich voelen zonder er woorden bij te hoeven gebruiken. Als ouder zou je hierna kunnen vertalen wat het kaartje aangeeft. “Oh, ik zie dat je het verdrietige kaartje hebt gepakt. Weet je ook waarom je verdrietig bent?” Zo hou je de communicatie open en geef je je kind de ruimte om woorden te zoeken bij het gevoel.

Denk je nu, dit zou wel eens mijn kind kunnen zijn? Lees op ketalis.nl meer over TOS. Of ben je een leerkracht en zoek je begeleiding voor leerlingen met bepaalde taalontwikkelingsstoornissen? Neem dan contact met ons op of vraag een gratis informatiegesprek aan.