Home » Waarom wel of geen intelligentieonderzoek?

Waarom wel of geen intelligentieonderzoek?

Intelligentieonderzoek bij een kind; waarom zou je dat wel of niet doen? Wat is intelligentie precies? En wat levert een onderzoek naar intelligentie op? We leggen het uit in deze blog.

Wat is intelligentie?

Met Intelligentie bedoelen we hoe goed iemand informatie kan verwerken, opslaan en herhalen uit zijn omgeving. Er zijn verschillende gebieden waarin je intelligent kan zijn. Denk aan Mozart, die moet muzikaal heel intelligent zijn geweest. En wat dacht je van een topvoetballer zoals Ronaldo en hoe die over het veld beweegt? Die moet vast lichamelijk heel intelligent zijn.

Intelligentieonderzoek materiaal

Volgens de Amerikaanse psycholoog Gardner hebben we als mens wel 9 soorten intelligentie. We kunnen niet alle gebieden van intelligentie meten, daar zijn geen testen voor. Vandaar dat we met intelligentieonderzoek bedoelen hoe intelligent iemand is op het cognitief gebied. Het gaat bijvoorbeeld om abstract denken, logisch redeneren en problemen oplossen. Zoals hoe kun je een vorm logisch opbouwen binnen een bepaalde tijd, wat moet je doen in een bepaalde situatie, hoe is je begrip van woorden?

Wat levert een iq-test op?

Bij een intelligentieonderzoek wordt op verschillende taken gemeten hoe een kind presteert in vergelijking met leeftijdsgenoten (de zogenaamde ‘normgroep’). Als dat vergelijkbaar is, dan scoor je gemiddeld. Maar is dat beter, dan scoor je bovengemiddeld of hoog. Pas als de scores op alle taken heel hoog liggen kan je spreken van ‘hoogbegaafdheid’.

Bij het onderzoek worden met verschillende taken vijf gebieden van intelligentie in kaart gebracht:

  1. Verbaal
  2. Visueel-ruimtelijk
  3. Werkgeheugen
  4. Probleemoplossend vermogen
  5. Verwerkingssnelheid

Dit levert voor ieder kind een eigen profiel op waarin je mooi kunt zien hoe de verschillende vaardigheden ten opzichte van elkaar ontwikkeld zijn. En heb je in een overzicht waar de sterktes en zwaktes van een specifiek kind liggen.

Waarom een intelligentieonderzoek doen of juist niet?

Het kan heel nuttig zijn om de intelligentie van een kind in kaart te brengen. Zo kan er in de klas meer rekening worden gehouden. Denk aan vragen als: Onthoudt het kind beter met plaatjes of met woorden? Hoe snel kan het kind nieuwe informatie verwerken? Heeft het kind meer uitdaging nodig dan het laat zien (onderpresteren)? Of blijven leerresultaten achter en lijkt de leerstof te moeilijk te zijn? En ook thuis kun je je kind beter ondersteunen.

Vaak doen we een intelligentieonderzoek vanuit een specifieke hulpvraag. Gaat het gewoon goed op school?  Daarmee bedoelen we gaat een kind met plezier naar school en zit een kind lekker in zijn/haar vel. En er zijn geen opvallendheden te zien? Dan is een extra onderzoek niet nodig.

Onderzoek naar intelligentie bij Bijzonder Jij

Bij Bijzonder Jij hebben we twee onderzoeken naar intelligentie in huis. Deze zijn ontwikkeld voor kinderen tussen 5 en 18 jaar. Een intelligentieonderzoek doen we vaak op basis van een hulpvraag. Daarom starten onze orthopedagogen altijd met een intakegesprek waarin we de hulpvraag bespreken en concrete afspraken maken. Is alles helder? Dan komt je kind een ochtend naar de praktijk voor het onderzoek. Van het onderzoek maken we een uitgebreid verslag dat we vervolgens bespreken in een adviesgesprek (eventueel met school). Ieder kind is uniek en tijdens het onderzoek kan er veel gezien worden, o.a. in de werkhouding en taakaanpak. Daarom krijg je naast de uitslag altijd extra adviezen die jouw kind verder kunnen helpen.

Meer weten over de onderzoeken van Bijzonder Jij?

Intelligentieonderzoek is een mooie start voor verder onderzoek. Naast de situatie op school kan Bijzonder Jij ook andere gebieden van ontwikkeling in kaart brengen, zoals de executieve functies en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Wil je meer weten? Bekijk dan alle orthopedagogische onderzoeken of neem contact met ons op.