Home » Remedial teaching

Remedial teaching

Heeft jouw kind remedial teaching nodig? Bijzonder jij geeft remedial teaching op het gebied van rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling. Lees hieronder meer over remedial teaching.

Remedial teaching bij Bijzonder Jij

Heeft jouw kind remedial teaching nodig voor een belangrijk vak zoals rekenen, spelling, begrijpend lezen of technisch lezen? Dan helpen de professionals van Bijzonder Jij met deze schoolvakken. Al onze onderwijsprofessionals zijn minimaal hbo-geschoold. Wil je weten wat wij voor jouw kind kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Iedere begeleiding start met een intakegesprek. Met een intakegesprek maak je samen met jouw kind kennis met onze onderwijsprofessional en wordt er gekeken op welke onderdelen jouw kind uitvalt.

Plan een vrijblijvend intakegesprek of bel naar 036 536 9396.

Gratis intakegesprek

Ervaren bijlesprofessionals

Hbo-geschoolde professionals

Je mag zijn zoals je bent

Aandacht voor het zelfvertrouwen

Iedere aanpak is op maat

Tips & adviezen voor thuis

Werkwijze

Hoe werken we

Gratis werkbladen begrijpend lezen

Doe het zelf.
Download gratis onze werkbladen voor begrijpend lezen. 

Trainingen op locatie

Bijzonder Jij doet het.
Kom op onze warme en huiselijke locatie en haal het beste uit jouw kind. Met tips & adviezen.

Wat is remedial teaching?

Remedial teaching, ook wel bekend als bijles of extra leerling ondersteuning, is een educatieve aanpak gericht op het helpen van kinderen die moeite hebben met bepaalde vakken of domeinen.

Het doel van remedial teaching is om de specifieke behoeften van individuele kinderen te identificeren en aan te pakken, waardoor ze beter presteren. Een begeleiding start dan ook eerst met een onderzoek naar de leerbehoeftes van kinderen en hierop wordt de begeleiding aangepast en beschreven in een begeleidingsplan. De remedial teacher is specialist op het gebied van leermoeilijkheden en er wordt gekeken op welke manier het kind leert en wat het nodig heeft om verder tot ontwikkeling te komen. En is dus niet perse bezig met de stof die in de klas wordt aangeboden.

Mist jouw kind plezier met leren?

Dan kan de remedial teaching van Bijzonder Jij helpen. Onze onderwijsprofessionals oefenen samen met jouw kind om de stof onder de knie te krijgen. Meld je aan voor een vrijblijvend intakegesprek.

Een jongen die aan het begrijpend lezen is
Een jongen die aan het begrijpend lezen is
boeken begrijpend lezen

fRemedial teaching in het basisonderwijs

Belangrijk is dat we altijd werken door middel van start-, tussen- en eindmetingen en op basis daarvan gepersonaliseerde instructie, oefeningen en begeleiding geven. Op deze manier worden zwakke punten of hiaten aangepakt en worden de vaardigheden en kennis van de kinderen versterkt.

Je kunt denken aan remedial teaching voor bijvoorbeeld rekenen, begrijpend lezen, spelling of technisch lezen.

Het doel van remedial teaching is om de onderliggende oorzaken van de leerproblemen te begrijpen en aan te pakken. Tijdens de begeleiding worden speciale technieken, werkvormen, activiteiten en methoden ingezet.

Deze aanpak speelt een belangrijke rol in het verbeteren van het zelfvertrouwen en het succes van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben om hun doelen te bereiken. Remedial teaching richt zich op de bredere behoeftes van kinderen, waarbij niet alleen de academische prestaties, maar ook het zelfvertrouwen en de motivatie van het kind wordt verbeterd.

Remedial teaching wordt aangeboden door speciaal opgeleide onderwijsprofessionals, zowel binnen de schoolomgeving als op onze praktijk.

Ervaart jouw kind moeilijkheden tijdens het leren?

Onze onderwijsprofessionals kijken in een intakegesprek met welk aspect op het gebied van leren jouw kind moeite heeft. Bijzonder Jij ondersteunt kinderen om de stof onder de knie krijgen. Boek nu een vrijblijvend intakegesprek in.

Remedial teaching begrijpend lezen

De kinderen starten met een nulmeting om te kijken welke strategieën nog niet beheerst worden. De basis is: voorspellen, vragen stellen, visualiseren, verbinden, samenvatten en afleiden. Daarna stellen we doelen op die passend zijn bij de behoeften van jouw kind. Ook werken we aan de volgende leesvaardigheden: globaal tekstbegrip, gedetailleerd tekstbegrip, informatie selectie, schema’s en tabellen, informatie en meningen, vergelijken en ordenen. En besteden we aandacht aan verbanden leggen, samenvatten, herkennen van verwijs- en signaalwoorden door middel van verschillende tekstsoorten.

Elke begeleiding heeft actief lezen, hierbij stimuleren we kinderen om te voorspellen, onduidelijkheden op te helderen en zelf vragen te stellen. Actief lezen stimuleert de leesmotivatie.

Ervaart jouw kind moeite met begrijpend lezen?

Onze onderwijsprofessionals kijken in een intakegesprek me welk aspect jouw kind moeite heeft. Bijzonder Jij ondersteunt de kinderen om begrijpend lezen onder de knie te krijgen. Boek nu een vrijblijvend intakegesprek.

Een jongen die aan het begrijpend lezen is
Een jongen die aan het begrijpend lezen is

Remedial teaching rekenen

We starten met een nulmeting waarin we precies zien welke basisvaardigheden een kind beheerst en waar de hiaten zitten. Aan de hand van de resultaten stellen we een begeleidingsplan op en gaan we met de kinderen doelgericht aan de slag.

Tussendoor doen we een tussenmeting, zodat we meteen kunnen zien welke ontwikkeling de kinderen doormaken en dit delen we met de kinderen, zodat ze eigenaar zijn van hun eigen leerproces met behulp van visuele ondersteuning.

Ervaart jouw kind moeite met rekenen?

Onze onderwijsprofessionals kijken in een intakegesprek met welk aspect jouw kind moeite heeft. Bijzonder Jij ondersteunt de kinderen om rekenen onder de knie te krijgen. Boek nu een vrijblijvend intakegesprek.

Remedial teaching spelling

Remedial teaching spelling biedt ondersteuning aan kinderen die moeite hebben met het correct spellen van woorden. We richten ons op het verbeteren van spellingvaardigheden door middel van instructie en praktische oefeningen zoals dictees en woordlijsten. Tijdens de remedial teaching worden veelvoorkomende spellingregels en -strategieën behandeld, zoals het herkennen van klank- en letterpatronen, het gebruik van spellingsregels en het memoriseren van veelvoorkomende woorden.

Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het herkennen en verbeteren van specifieke spellingsfouten die het kind maakt. Door middel van start- en tussenmetingen kan de professional de leerbehoeften van de kinderen beter begrijpen en op maat gemaakte instructie bieden om de spellingvaardigheden te verbeteren. Remedial teaching spelling kan een waardevolle ondersteuning zijn voor kinderen die hun spellingsvaardigheden willen verbeteren en meer zelfvertrouwen willen krijgen in hun taalgebruik.

Ervaart jouw kind moeite met spelling?

Onze onderwijsprofessionals kijken in een intakegesprek me welk aspect jouw kind moeite heeft. Bijzonder Jij ondersteunt de kinderen om spelling onder de knie te krijgen. Boek nu een vrijblijvend intakegesprek.

Een jongen die aan het begrijpend lezen is
intakegesprek begrijpend lezen

Intakegesprek

Iedere begeleidingsvorm begint met een intakegesprek. In dit gesprek maak je samen met jouw kind kennis met onze onderwijsprofessional en wordt er gekeken op welk aspecten jouw kind uitvalt.

 • Rekenen
 • Technisch lezen
 • Begrijpend lezen
 • Spelling

Wil je weten wat Bijzonder Jij kan betekenen?

Plan dan een vrijblijvend intakegesprek in.

Hoe gaat remedial teaching in zijn werk?

Intakegesprek

In een intakegesprek maak je samen met jouw kind kennis met onze onderwijsprofessional en wordt de hulpvraag besproken.

Plan van aanpak

Als we weten op welk leesaspect jouw kind uitvalt, weten onze onderwijsprofessionals precies waarop ze moeten richten. Dit kan met een nulmeting duidelijk worden. Aan de hand van de resultaten stellen we doelen op. Tijdens elke begeleiding wordt er aan deze doelen gewerkt.

Voortgangsgesprek

Na ongeveer een periode van 10 weken volgt er een voortgangsgesprek samen met jou en jouw kind, hierin bekijken we of de gestelde doelstellingen zijn behaald. Of dat jouw kind nog iets langer de tijd nodig heeft om aan deze doelen te werken. Of dat er nieuwe doelen gesteld kunnen worden voor de komende periode.

Meisje krijgt les over begrijpend lezen
Bijzonder Jij logo
 • NIndividueel begeleidingsplan
 • NHbo-geschoolde onderwijsprofessionals met specifieke perdagogische & didactische opleiding en ervaring
 • NIngeplande evaluaties & regelmatig contact
 • NGericht op lange termijn resultaten & leerstrategieën
 • NIntergrale aanpak: aandacht voor cognitief & emotionele ontwikkeling
 • NAandacht voor motivatie & zelfvertrouwen
 • NFlexibiliteit & aanpassingsmogelijkheden op basis van voortgang en feedback
 • NGebruik van diverse methodes, middelen en materialen om stof op te nemen, bijvoorbeeld activerend leren
 • MGeen individueel plan
 • MGeen geschoolde professionals, maar studenten
 • MWeinig communicatie & geen ingeplande evaluaties
 • MGericht op korte termijn resultaten
 • MGeen integrale aanpak
 • MWeinig aandacht voor motivatie & zelfvertrouwen
 • MWeinig flexibiliteit & hanteren een vast programma
 • MWeinig gebruik maken van diverse methodes. Er wordt vooral gebruik gemaakt van middelen op het platte vlak
contact over een bijles begrijpend lezen

Vraag over onze remedial teaching?

Meer info over remedial teaching technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen of spelling.

Wil je meer weten over onze leeslessen of Bijzonder Jij? Neem dan vrijblijvend contact op via ons contactformulier of bel ons op 036 536 9396.

Veelgestelde vragen over remedial teaching

K
L
Waarom werken jullie in kleine groepjes en niet individueel?

Er wordt gewerkt in groepen van maximaal vijf kinderen per begeleider. Deze begeleider is specialist op het vakgebied waar uw kind ondersteuning bij kan gebruiken. Wij proberen de groepen zo in te delen dat alle kinderen aan hetzelfde vakgebied werken en ook effectief gebruik kunnen maken van samenwerkingsopdrachten. Hierdoor creëer je direct de kans om kinderen te leren ‘leren’.

K
L
Wat zijn de kosten van de bijles?

Hier vind je alle tarieven voor onze bijles.

K
L
Hoelang duurt een bijles?

Elke les duurt 45 minuten.

K
L
Ik wil graag bijles voor mijn kind, maar ik kan het zelf niet betalen. Wat zijn de mogelijkheden?

Bij Bijzonder jij vinden wij dat elk kind recht heeft op een eerlijke kans op een goede toekomst. Er zijn stichtingen die het mogelijk maken om bijles bij ons te volgen. We hebben een samenwerking met stichting wensjes. Of ga thuis zelf aan de slag met onze werkboeken. Hierin leggen we alle opdrachten stap voor stap uit. We doen het voor, we doen het samen en daarna ga je zelf aan de slag.

K
L
Kan de bijles online vanuit huis?

Nee, de bijles is fysiek op onze huiselijke praktijk

K
L
Hebben jullie wiskunde, scheikunde of economie bijles voor het voortgezet onderwijs?

Nee, we hebben wel huiswerkbegeleiding waar leerlingen van het voortgezet onderwijs hun wiskunde, scheikunde, economie of andere vakken kunnen maken en een vraag kunnen stellen aan een onderwijsdeskundige.

K
L
Kan mijn kind aangemeld worden voor de CITO-training?

Ja, er zijn 2 rondes per schooljaar. Lees meer over CITO-trainingen. Bij Bijzonder jij vinden wij dat elk kind recht heeft op een eerlijke kans op een goede toekomst.

K
L
Is er ook bijles in de schoolvakanties en feestdagen?

Nee, tijdens schoolvakanties en feestdagen is Bijzonder Jij, net als de basisscholen, gesloten.

Andere bijlessen van Bijzonder Jij

Bijles Rekenen

l

Cito-training