Home » Bijzonder Jij, bijzondere begeleiding: het impactvolle werk

Bijzonder Jij, bijzondere begeleiding: het impactvolle werk

Na 20 jaar leerkracht zijn, begeleidt Marita nu kleine groepjes kinderen als onderwijs- en jeugdbegeleider. Met de focus op individuele banden en geloof in zelfontwikkeling, motiveert ze kinderen om te geloven in zichzelf en te streven naar succes.

Bij Bijzonder Jij is mijn werk geen dag hetzelfde. Ik vervul diverse rollen, variërend van leerlingbegeleiding voor vakken als rekenen en begrijpend lezen, tot het ondersteunen van kinderen met een TOS. Daarnaast bied ik leerkrachtcoaching en sta ik ook nog 2 dagen voor groep 7. Lekker afwisselend dus.

Kind geeft een les aan een kleuter om zo meer te leren

Uitdagingen in de klas

Wat regelmatig voorkomt is dat sommige kinderen niet alleen extra begeleiding nodig hebben vanwege moeilijkheden, maar ook omdat ze juist behoefte hebben aan meer uitdaging. Dit geldt vooral voor leerlingen die de basisstof moeiteloos oppakken.

Op zoek naar uitdaging

Wanneer kinderen de basisstof gemakkelijk beheersen, popt de vraag op: wat kunnen we nog meer doen? Er zijn verschillende werkboekjes en extra verdiepend materiaal beschikbaar op het gebied van taal, rekenen en wereldoriëntatie. Toch ontbreekt vaak de tijd om hier uitgebreid aandacht aan te besteden. We geven het in ieder geval minder aandacht dan we zouden willen.

Een creatief idee

Sasha* heeft de basisstof goed onder de knie, maakt met plezier extra werk en gaat iedere week naar de plusklas. Ze kwam zelf met een interessant voorstel als persoonlijke uitdaging: ze wilde graag een groepje kinderen lesgeven in een bepaald onderwerp. Wát een leuk idee!

*Voor de leesbaarheid gebruiken we fictieve namen van leerlingen.

Een eigen lesvoorstel

In samenwerking met een collega van de kleutergroep bedacht Sasha een les in het thema “gezondheid” voor 6 leerlingen. Het leek haar leuk om een leerzame knutselopdracht met ze te doen. Ze bereidde alles grondig voor, van het lesplan tot het knutselmateriaal. Vervolgens gaf ze vol enthousiasme haar les aan de kleuters.

De les was een groot succes, zowel voor de kleuters als voor Sasha zelf. Ze kwam helemaal blij terug in haar eigen klas en haar ouders vertelden achteraf vol trots over haar enthousiasme thuis. Dit smaakte naar meer!

Ambitie voor de toekomst

Sasha gaat nu een lessenserie voorbereiden in een ander thema. En niet alleen voor kleuters, maar ook voor andere groepen. Wat een ambitie! Ik ben enthousiast om haar hierin te ondersteunen.

De mogelijkheden voor uitdaging liggen dus niet alleen buitenschools, maar ook binnen onze eigen muren. Met een beetje geluk hebben we over een aantal jaren een supercollega erbij in het basisonderwijs!

Meer inspiratie om leerlingen extra uit te dagen

Bijzonder Jij biedt trainingen, bijlessen en coaching aan scholen, ouders en kinderen, zodat het onderwijs voor iedereen toegankelijk en haalbaar is. Lees hier meer informatie over de leerlingbegeleiding die Bijzonder Jij biedt.