Home » Onderzoeken

Orthopedagogische onderzoeken

De orthopedagogische onderzoeken van Bijzonder Jij zijn er voor iedereen die het gevoel heeft dat “wat hij/zij doet op school niet altijd overeenkomt met wat hij/zij kan”. Soms is het niet helemaal helder wat er met jouw kind aan de hand is. Een onderzoek naar het handelen van jouw kind kan hierbij helpen.

Intelligentieonderzoek

Wanneer jouw kind niet goed mee kan komen in de klas kan dat verschillende oorzaken hebben. Misschien is de stof te moeilijk of misschien juist te makkelijk en krijgt jouw kind weinig uitdaging. Ook kan er sprake zijn van andere belemmerende factoren. Een intelligentieonderzoek kan dan helderheid geven op de situatie.

Onderzoek naar Faalangst

Als jouw kind kenmerken van faalangst vertoont, dan is het fijn om te weten of er ook daadwerkelijk sprake is van faalangst. De uitslag van het faalangstonderzoek geeft concreet handvatten voor een begeleidingsplan.

Onderzoek naar dyslexie

Heeft jouw kind problemen met lezen en/of spellen? Dyslexie kan de oorzaak hiervan zijn. Een betrouwbaar dyslexie onderzoek geeft uitsluitsel of jouw kind wel of niet dyslectisch is en wat je het beste kunt doen om vooruitgang te boeken. Zo kunnen alle betrokken partijen (nog) beter aansluiten bij de onderwijsbehoeften van jouw kind.

Onderzoek naar dyscalculie

Heeft jouw kind na veel oefenen problemen met rekenen? Dyscalculie kan de oorzaak hiervan zijn. Een betrouwbaar dyscalculie onderzoek geeft uitsluitsel of jouw kind dyscalculie heeft of niet en wat je het beste kunt doen om vooruitgang te boeken. Zo kunnen alle betrokken partijen (nog) beter aansluiten bij de onderwijsbehoefte van jouw kind.

Sociaal-emotioneel onderzoek

Over sociaal-emotioneel functioneren zijn veel verschillende vormen van onderzoek mogelijk. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een onderzoek naar persoonlijkheid en/of motivatie voor school. Welk onderzoek passend is bij jouw kind, is per kind verschillend. Wij gaan hier graag met je als ouder over in gesprek.

Didactisch onderzoek

Ook wel een onderzoek naar schoolse functioneren. Het kan gebeuren dat jouw kind niet goed meekomt op school. Een onafhankelijk onderzoek naar het schoolse functioneren, zoals rekenen of lezen, van jouw kind kan dan een oplossing bieden. Daarvoor ben je bij Bijzonder Jij op de juiste plek.

U

Observatie

Soms weet je gewoon niet wat er aan de hand is, en zit je met je handen in het haar. Of je hebt wel een idee van wat er met jouw kind aan de hand is, maar je hebt behoefte aan een objectieve blik en/of gerichte adviezen. Een observatie kan uitgevoerd worden in een schoolse situatie.

Kind trots na orthopedagogisch onderzoek