Ons team

Mariska Kloppenburg

Eigenaresse

Mariska is als leerkracht begonnen in het onderwijs, later als intern begeleider, teamleider en trainer handelingsgericht werken. In 2008 heeft zij Bijzonder Jij opgericht. Binnen de praktijk is Mariska werkzaam als gedragsspecialist en onderwijsadviseur. Ze houdt zich bezig met het coachen van leerkrachten en klassen, het professionaliseren van leerkrachten en met onderwijsadvies aan directies. Mariska werkt doelgericht en maakt gebruik van de kwaliteiten van de persoon waarmee zij werkt. Mariska haalt graag het beste in de mensen naar boven.

e-mailadres: m.kloppenburg@bijzonderjij.nl

Saskia Vermij

Orthopedagoog & teamleider

Saskia is teamleider en orthopedagoog met ruime ervaring in het begeleiden en ondersteunen bij gedragshulpvragen. Saskia vindt het belangrijk om, waar mogelijk, de ouders en de school te betrekken bij de begeleiding. Door deze manier van werken is Saskia een transparante en toegankelijke orthopedagoog, waar kinderen, jongeren en ouders zich gezien en gehoord voelen. Waar professionals soms met hun handen in het haar zitten, weet Saskia de kinderen in beweging te krijgen.

e-mailadres: s.vermij@bijzonderjij.nl

Michèlle Duijvis

Onderwijsadviseur & teamleider

Michèlle is teamleider van de onderwijsondersteuning en de studiebegeleiding. Michèlle heeft jaren ervaring in het onderwijs. Bij Bijzonder Jij geeft Michèlle diverse trainingen aan leraren, coacht zij leraren en werkt ze met leerlingen op diverse scholen. Michèlle staat bekend als warme persoonlijkheid met oog voor de mens achter de professional.

e-mailadres: m.duijvis@bijzonderjij.nl

 

Marcelien Unema

Onderwijsadviseur

Marcelien is een ervaren professional in het onderwijs met haar achtergrond als zowel leerkracht als intern begeleider. Als onderwijsadviseur coacht zij leerkrachten en intern begeleiders, maar geeft ze ook diverse trainingen over lesgeven en afstemmen. Marcelien is in staat om werkbare systemen te creëren, waardoor administratie zinvol wordt en er op de leerling afgestemd kan worden. Marcelien bijt zich in een opdracht vast en is erop uit om het beste uit de cursisten te halen.

e-mailadres: m.unema@bijzonderjij.nl

 

Jesse van der Snoek

Onderwijs- & jeugdbegeleider

Jesse is van oorsprong leerkracht en heeft voor diverse groepen gestaan. Op de praktijk is bewegend leren een specialisme van Jesse; hij laat leren letterlijk in beweging komen. Verder is Jesse op diverse scholen te vinden voor onderwijsondersteuning op cognitief vlak en helpt hij rust en structuur in groepen te brengen. Jesse werkt doelgericht en de kinderen geven aan dat zij met Jesse ‘leren weer leuk’ vinden.

e-mailadres: j.vandersnoek@bijzonderjij.nl

 

Demi Kitselaar

Onderwijs- & jeugdbegeleider

Demi werkt op de praktijk als onderwijs- en jeugdbegeleider. Zij gaat naar diverse scholen om de leerlingen te versterken in verschillende cognitieve of sociale competenties. Daarnaast geeft Demi bijles op de praktijk. Demi is in staat om goed te kijken naar wat de leerling nodig heeft en weet een goede verbinding met de leerling te maken. Demi is een energieke en enthousiaste begeleider.

e-mailadres: d.kitselaar@bijzonderjij.nl

 

Nienke van den Tweel

Onderwijs- & jeugdbegeleider 

Nienke heeft een achtergrond in het onderwijs, zij heeft verschillende groepen lesgegeven, is intern begeleider geweest en heeft ruime ervaring met het jonge kind. Op de praktijk geeft Nienke bijles en op de scholen ondersteunt ze verschillende leerlingen. Zo geeft zij les aan leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong, begeleidt zij leerlingen met Nederlands als tweede taal èn adviseert zij leerkrachten. Nienke is een betrouwbare en professionele begeleider met hart voor het onderwijs.

e-mailadres: n.vandentweel@bijzonderjij.nl

 

Marita Grijze

Onderwijs- & jeugdbegeleider

Marita is onderwijs- en jeugdbegeleider. Na 20 jaar als leerkracht te hebben gewerkt, vond ze het tijd om iets nieuws te gaan doen. Dat is kleine groepjes kinderen begeleiden waar ze er alles aan zal doen om het beste uit het kind te halen. Dat kan ze vooral doen als ze een band heeft opgebouwd met een kind, daar ligt haar kracht. Kinderen leren geloven in zichzelf en ervoor willen gaan. Ze is enthousiast en ze gaat er samen met de kinderen voor.

e-mailadres: m.grijze@bijzonderjij.nl

Onderwijs- jeugdbegeleider Manouk van der Linden

Manouk van der Linden

Onderwijs- & jeugdbegeleider

Manouk is vanaf 2009 werkzaam binnen het onderwijs. Haar kracht ligt in haar betrokkenheid en ze kan oplossingsgericht denken. Ze voelt zich voldaan als ze een kind ziet stralen en ontwikkelen, doordat ouders, leerkracht, hulpverleners en kind goed samenwerken. Ze vindt het erg belangrijk dat een kind zichzelf kan zijn, vertrouwen heeft in zichzelf en plezier heeft in het leren. Als ze ouders en kind ziet genieten, geniet ze mee. Ze kijkt ernaar uit om jouw kind te gaan begeleiden bij Bijzonder Jij.

e-mailadres: m.vanderlinden@bijzonderjij.nl 

Onderwijs- jeugdbegeleider Laurine Michel

Laurine Michel

Onderwijs- & jeugdbegeleider

Laurine is onderwijs- en jeugdbegeleider bij Bijzonder Jij. Ze heeft de opleidingen ‘leraar basisonderwijs’ en ‘pedagogische wetenschappen’ afgerond en is met veel enthousiasme gestart bij Bijzonder Jij. Zij vindt met kinderen werken het allermooiste wat er is. En ze vindt het belangrijk dat ieder kind zichzelf kan zijn bij haar en hecht daarom ook veel waarde aan verbinding met de kinderen.

e-mailadres: l.michel@bijzonderjij.nl

Onderwijs- jeugdbegeleider Kimberly van Asselt

Kimberly van Asselt

Onderwijs- & jeugdbegeleider

Kimberly werkt als onderwijs- en jeugdbegeleider. Voornamelijk is zij te vinden in de scholen, waar ze kinderen begeleidt om hun cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden te versterken. Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen is altijd een drijfveer van haar geweest. Zij vindt het belangrijk om een veilig, stimulerend en positieve omgeving aan te bieden, zodat kinderen hun eigen krachten kunnen ontdekken en ontwikkelen.

e-mailadres: k.vanasselt@bijzonderjij.nl 

Chantal Kloppenburg

Onderwijs- & jeugdbegeleider

Chantal heeft de afgelopen jaren gewerkt binnen het regulier onderwijs en het speciaal onderwijs voor leerlingen met gedragsproblemen en/of psychiatrische stoornissen. Als leerkracht heeft zij voornamelijk de bovenbouw gedraaid en taken als intern begeleider uitgevoerd voor groep 3 t/m 8. Op de praktijk werkt ze als onderwijs- en jeugdbegeleider, met gedrag als specialisme. Zij geeft trainingen over traumasensitief lesgeven, het versterken van het pedagogisch klimaat en didactiek. Daarnaast mag ze op verschillende scholen de groepen in om de leerkrachtvaardigheden te versterken en leerlingen met een specifieke (onderwijs)behoefte te ondersteunen. Werken vanuit de relatie met de leerling is voor haar de key.

e-mailadres: c.kloppenburg@bijzonderjij.nl

Demi Tazelaar

Orthopedagoog

Demi is orthopedagoog met de aantekening diagnostiek en SKJ geregistreerd. Op scholen en de praktijk begeleidt zij kinderen en jongeren die een hulpvraag hebben op het gebied van leren of gedrag. Zo geeft zij onder andere faalangst, concentratie, executieve functies en mindset training aan leerlingen.Tevens voert zij diagnostisch onderzoek uit op sociaal emotioneel en/of cognitief gebied waaruit praktische handelingsadviezen voortkomen die ouders en school kunnen gebruiken. Demi probeert in de begeleiding altijd te kijken naar de sterke kanten van een kind en vanuit daar samen aan de hulpvraag te werken. Demi staat bekend als een begeleider die de tijd neemt om te luisteren naar de ander en het kind of de jongere probeert in zijn kracht te zetten.

e-mailadres: d.tazelaar@bijzonderjij.nl 

Onderwijsadvies

Demelza Beving

Orthopedagoog

Demelza is leerkracht basisonderwijs en orthopedagoog. Ze is begonnen als fulltime leerkracht om na een aantal jaar zich verder te ontwikkelen tot orthopedagoog. En nu na 10 jaar voor de klas te hebben gestaan en verschillende taken te hebben uitgevoerd in het basisonderwijs, vond ze het tijd voor een nieuwe uitdaging. Demelza is enthousiast en betrokken en heeft vooral veel ervaring met het jonge kind. Ze vindt het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en zo optimaal mogelijk tot leren komen. Ze kijkt er naar uit om kinderen zoveel mogelijk in hun kracht te zetten en haar begeleiding en ondersteuning te geven bij vraagstukken rondom het kind. Hierbij werkt ze graag samen met ouders en de school.

Onze

Flexibele schil

Lisanne de Jong

Lisanne de Jong

Orthopedagoog

Lisanne is een NVO Basis-Orthopedagoog met basisaantekening diagnostiek. Zij werkt onder andere met kinderen met een ASS en soms comorbide problematiek waaronder ADHD. Ze werkt doelgericht met de kinderen en werkt nauw samen met begeleiders en ouders. Verder begeleidt zij verschillende leerlingen op scholen. Het motiveert haar om ouders en kinderen te ondersteunen bij hun hulpvraag. Waar nodig verricht ze (screenende) diagnostiek.

 

Dalia Dos Santor

Dalia Dos Santos

Orthopedagoog

Dalia heeft vorig jaar de masteropleiding orthopedagogiek afgerond. Zij heeft ruime ervaring als pedagogisch medewerker en ambulant begeleider in de jeugdhulp. Tijdens haar stages heeft ze een passie ontwikkeld voor het onderwijs. De ontwikkeling van kinderen stimuleren ziet zij als haar missie. In haar begeleiding kijkt ze naar wat een kind nodig heeft, maar ook naar de talenten. Dalia wordt beschreven als een creatief, behulpzaam en toegankelijk persoon. 

Onderwijs- jeugdbegeleider Rebecca Schoonevelt

Rebecca Schoonevelt

Onderwijs- & jeugdbegeleider

Rebecca is met veel enthousiasme gestart als flexer bij Bijzonder Jij waar ze op scholen aan de slag gaat als leerlingbegeleider. Elk kind in zijn/haar kracht zien en samen met veel plezier ontwikkelen in een veilige omgeving is haar doel. Ze gaat de kinderen ondersteuning bieden in het behalen van persoonlijke doelen waarbij ze het belangrijk vindt dat je mag zijn zoals je bent ♡ Zo wordt ieder schooljaar fijn.

Onderwijs- jeugdbegeleider Ilona Cuperus

Ilona Cuperus

Onderwijs- & jeugdbegeleider

Ilona werkt als Onderwijs- en Jeugdbegeleider bij Bijzonder Jij. Naast het werken bij Bijzonder Jij zit ze in haar laatste jaar van de studie Toegepaste Psychologie. Ze heeft binnen haar studie voor de specialisatie Onderwijs & Ontwikkeling gekozen. Ze wordt zelf erg enthousiast en vrolijk als ze kinderen verder kan helpen en ziet groeien. Kinderen die op welk gebied dan ook een extra steuntje in de rug nodig hebben, vooral voor deze kinderen wilt ze er zijn. Haar werkwijze kenmerkt zich door positiviteit en toegankelijkheid. Ze vindt het belangrijk dat de kinderen met wie ze werkt zich volledig op hun gemak voelen. 

Onderwijs- jeugdbegeleider Dominique Ijfs

Dominique Ijfs

Onderwijs- & jeugdbegeleider

Dominique heeft 5 jaar onderwijservaring waarvan ze 2 jaar fulltime voor de klas heeft gestaan. De andere jaren heeft ze verschillende uitdagingen aangepakt om zichzelf te ontwikkelen en te ontdekken wat echt bij haar past. Ze richt zich nu volledig op de begeleiding binnen de scholen, dat betekent dat ze niet meer voor de klas staat maar wel op de scholen te vinden is. Ze haalt energie uit door te zien hoe de kinderen groeien die ze begeleidt, zowel cognitief als sociaal. Door de persoonlijke aandacht die ze geeft ziet ze echt dat kinderen op hun eigen tempo kunnen ontwikkelen, wat uiteindelijk het plezier in leren vergroot. Ze heeft er zin in om dit jaar op verschillende scholen aan het werk te gaan.

Onderwijs- jeugdbegeleider Helina Karabulut

Helinda Karabulut

Onderwijs- & jeugdbegeleider / Orthopedagoog i.o.

Helinda is onderwijs- en jeugdbegeleider bij Bijzonder Jij en orthopedagoog i.o. Ze heeft altijd al een passie gehad om met kinderen te werken en heeft ervaring met verschillende leeftijdsgroepen. Bij Bijzonder Jij begeleidt Helinda kinderen op verschillende scholen. Ook geeft ze bijles. Helinda vindt het belangrijk dat elk kind zich gehoord voelt en is een vrolijke, empathische begeleider.

Jim van Zaanen

Jim van Zaanen

Onderwijs- & jeugdbegeleider

Jim verzorgt op vrijdag de begrijpend lezen bijlessen op de Bongerd. De rest van de week is hij docent dienstverlening & producten op de Meergronden. Hier geeft hij lessen robotica, multimediale producten en binnenkort ook Gamedesign aan leerlingen in de beroepsgerichte leerweg. Als LEGO Education trainer maakt hij uiteraard graag gebruik van de materialen en methodes van LEGO Education. Gelukkig doen de kinderen op de Bongerd dit ook graag. Hierdoor zijn ze net even anders bezig met begrijpend lezen dan normaal en je merkt dat ze dit erg leuk vinden. 

Onderwijs- jeugdbegeleider Naomi Aarten

Naomi Aarten

Onderwijs- & jeugdbegeleider / Orthopedagoog i.o.

Naomi heeft de opleiding Pabo en premaster orthopedagogiek gevolgd. Momenteel volgt zij de master orthopedagogiek. Komend jaar is ze twee dagen in de week als stagiaire orthopedagogiek en één dag in de week begeleidt ze kinderen bij Bijzonder Jij. Ze heeft met plezier veel invalwerk gedaan op verschillende basisscholen en wilt zich meer verdiepen in de ontwikkeling van een kind. Zij gelooft erin als een kind zich fijn voelt in zijn omgeving het beter tot leren komt en ze vindt het belangrijk om het beste uit elk kind te halen. Ze kijkt uit naar een leuk en leerzaam jaar bij Bijzonder Jij.

Stagiaire Sarah Mahr

Sarah Mahr

Stagiaire

Sarah zit in haar afstudeerjaar voor de opleiding Toegepaste Psychologie. Zij gaat haar afstudeeronderzoek bij Bijzonder Jij uitvoeren. Het onderzoek richt zich op de ouderbetrokkenheid rondom faalangst en de training die aangeboden wordt. In de toekomst wilt ze graag met kinderen en/of jongeren werken, omdat de jeugd de toekomst is en juist aan hen veel aandacht besteed moet worden. Ze kijkt er erg naar uit om haar kwaliteiten en vaardigheden in te zetten bij Bijzonder Jij en te groeien als professional.

Stagiaire Sarah Mahr

Gwen Mulder

Stagiaire

Gwen studeert Toegepaste Psychologie aan de Hogeschool van Amsterdam. Haar afstudeerstage doet ze bij Bijzonder Jij. Ze vindt het belangrijk dat elk kind die een extra handje nodig heeft, deze ook aangereikt krijgt. Het lijkt haar leuk om dit voor zoveel mogelijk kinderen te doen en dit wilt ze ook leren bij Bijzonder Jij.

Stagiaire Sarah Mahr

Danique Gaiser

Stagiaire

Danique zit in het laatste (afstudeer)jaar van de opleiding ecologische pedagogiek aan de Hogeschool in Utrecht. Daarvoor heeft ze de opleiding pedagogisch medewerker jeugdzorg afgerond. Ze hecht veel waarde aan een fijne en veilige plek om jezelf te kunnen zijn, samen te leren, groeien en zeker plezier te hebben. Ze vindt het leuk om leren te combineren met bewegen en samen te onderzoeken wat passend is.

Stagiaire Sarah Mahr

Lotte Thoen

Stagiaire

Lotte zit in haar laatste jaar van de opleiding Toegepaste Psychologie. Dit jaar mag zij het team van Bijzonder Jij versterken als stagiair en haar kennis in de praktijk brengen. Kinderen en volwassenen nieuwe inzichten geven en tot bloei laten komen, is iets wat haar veel energie geeft. Ze vindt het erg fijn om op een laagdrempelige manier kinderen nieuwe vaardigheden te leren en samen met de juiste methodieken hen te laten ontdekken welke krachtige eigenschappen zij al in zich hebben. Samen oefenen we hoe de kinderen deze kwaliteiten in kunnen zetten om het gewenste doel te bereiken.

Team Bijzonder Jij