Home » Bijles » Begrijpend lezen

Bijles Begrijpend lezen

Begrijpend lezen vinden veel kinderen een moeilijke vaardigheid. Problemen met begrijpend lezen kan ervoor zorgen dat een kind minder goed informatie verzamelt en daardoor minder kennis opdoet. Bij Bijzonder Jij leren kinderen plezier te hebben in lezen wat uiteindelijk hun wereld vergroot en ervoor zorgt dat het begrijpend lezen vooruitgaat.

Volg een bijles begrijpend lezen bij Bijzonder Jij

Heeft jouw kind moeite met begrijpend lezen? De begrijpend lezen bijles van Bijzonder Jij wordt gegeven door een onderwijsprofessional die gespecialiseerd is in het schoolvak begrijpend lezen. Wil je weten wat wij voor jouw kind kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Iedere bijles start met een intakegesprek. Met een intakegesprek maak je samen met jouw kind kennis met onze onderwijsprofessional en wordt er gekeken op welk leesaspect jouw kind uitvalt; technisch lezen, algemene kennis van de wereld, woordenschat en wat de interesses van jouw kind zijn om leesplezier te bevorderen.

Plan een vrijblijvend intakegesprek of bel naar 036 536 9396.

Gratis intakegesprek

Ervaren bijlesprofessionals

Je mag zijn zoals je bent

Iedere aanpak is op maat

Tips & adviezen voor thuis

Werkwijze

Hoe werken we

Gratis werkbladen begrijpend lezen

Doe het zelf.
Download gratis onze werkbladen voor begrijpend lezen. 

Trainingen op locatie

Bijzonder Jij doet het.
Kom op onze warme en huiselijke locatie en haal het beste uit jouw kind. Met tips & adviezen.

Een jongen die aan het begrijpend lezen is

Wat is begrijpend lezen?

Lezen om te leren.

Begrijpend lezen is een tekst echt begrijpen om kennis te vergroten en deel te nemen aan de maatschappij. Er zijn 4 belangrijke voorwaarden die begrijpend lezen makkelijker maken:

 1. Leesplezier
 2. Woordenschat
 3. Kennis van de wereld om je heen
 4. Technisch lezen

Om begrijpend lezen te ontwikkelen is het belangrijk om verschillende soorten teksten te lezen, zoals sprookjesboeken, stripboeken, informatieboeken en gedichten. Door veel lezen (leeskilometers) leert een kind meer woorden, meer over de wereld en gaat het technisch lezen vooruit.

Mist jouw kind plezier met lezen?

Dan kunnen de bijlessen begrijpend lezen van Bijzonder Jij helpen. Onze onderwijsprofessionals oefenen samen met jouw kind om lezen onder de knie te krijgen. Meld je aan voor een vrijblijvend intakegesprek.

Begrijpend lezen op de basisschool

In groep 3 t/m 8 begrijpend te leren lezen.

Tijdens de basisschoolperiode leren kinderen technisch lezen, over het begrip, inferenties maken en hun woordenschat vergroten. In elke groep oefenen kinderen lezen en leren ze de verschillende soorten teksten te begrijpen.

Groep 3

In groep 3 worden de basisvaardigheden voor begrijpend lezen ontwikkelt, zoals het herkennen van letters en het opbouwen van woordenschat. Kinderen leren vlot te lezen en ontdekken leesplezier. De focus is het begrijpen van de betekenis van een zin door deze bijvoorbeeld te verbinden met een plaatje. 

Groep 4

Kinderen leren hun eigen kennis aan de nieuwe eenvoudige tekst te koppelen door veel vragen te stellen, voorspellen waar de tekst overgaat en vergelijken hun eigen ervaringen om de nieuwe informatie eigen te maken.

Groep 5

In groep 5 wordt meer de nadruk gelegd op het begrijpen van de betekenis van de tekst, het maken van verbanden en het stellen van vragen over de tekst. Kinderen leren verschillende, eenvoudige teksten te lezen en begrijpen, zoals informatieteksten, gedichten, verhalen en nieuwsberichten.

Groep 6 t/m 8

In groep 6t/m 8 wordt het begrijpend lezen verder ontwikkelt door complexere teksten te lezen, meer diepgaande analyses te maken en kritisch te leren denken over de inhoud van de tekst. Ook wordt er verwacht dat een kind vragen kan beantwoorden die niet letterlijk terug te vinden zijn in de tekst. Zoals: ‘Wat denk je dat de schrijver bedoelt met …?’ De mate van zelfstandigheid en het niveau van complexiteit nemen toe naarmate de kinderen in een hogere groep op de basisschool komen.

Ervaart jouw kind leesmoeilijkheden?

Onze onderwijsprofessionals kijken in een intakegesprek met welk leesaspect jouw kind moeite heeft. Bijzonder Jij ondersteunt kinderen om begrijpend lezen onder de knie krijgen. Boek nu een vrijblijvend intakegesprek in.

meisje krijgt bijles begrijpend lezen
boeken begrijpend lezen
Eerste jaars krijgt uitleg over begrijpend lezen

Begrijpend lezen in het voortgezet onderwijs

Elk vak heeft te maken met begrijpend lezen.

In het voortgezet onderwijs zit het vak begrijpend lezen verweven in het vak Nederlands. De leerlingen leren steeds complexere literaire teksten en informatieve teksten te lezen. Het doel van begrijpend lezen is de actieve strategische aanpak van teksten toe te passen in andere functionele teksten, zoals bij de vakken geschiedenis en aardrijkskunde.

Begrijpend lezen is dus een vaardigheid die in alle vakken terugkeert. De goede lezers maken meer gebruik van leesstrategieën als: voorspellen, samenvatten, vragen stellen tijdens het lezen, kritisch nadenken over de tekst, verbanden leggen tussen verschillende bronnen, herhaald lezen en inferenties maken (nieuwe informatie koppelen aan aanwezige kennis).

Heeft jouw kind moeite om teksten begrijpen?

Niet alle kinderen in het voortgezet onderwijs lukt het om leesstrategieën toe te passen. De onderwijsprofessionals van Bijzonder Jij helpen kinderen functionele teksten van alle vakken aan te pakken. Plan een vrijblijvend intakegesprek in.

Leesdidactiek van Bijzonder Jij

Lezen, denken, begrijpen en actief vastpakken.

Met de bijlessen begrijpend lezen en huiswerkbegeleiding werkt Bijzonder Jij met een leesdidactiek van Frey, Fisher en Hattie (2016). Ze hebben onderzoek gedaan naar welke activiteiten effectief zijn bij begrijpend lezen. Onder andere de volgende activiteiten:

 • Herhaald lezen.
 • Aantekeningen maken.
 • Vragen stellen voor, tijdens en na het lezen.
 • Stimuleren van een discussie over een tekst.
 • Voorspellen.
 • Samenvatten.
 • verbanden leggen.
 • Inferenties maken (nieuwe informatie koppelen aan bestaande kennis).​

In een bijles pakt een onderwijsprofessional samen met een kind de tekst ‘beet’. Dit houdt in:

 • Tekst lezen: samen een tekst hardop lezen waarin 1 strategie centraal staat.
 • Denken over de tekst: hardop nadenken over een tekst, bespreken en discussiëren over de tekst.
 • Tekst begrijpen: een kind past de strategie toe in gevarieerde tekstsoorten en genres.
 • Tekst actief vastpakken: de nieuwe informatie uit de tekst koppelen aan de aanwezige kennis van een kind.
Bijles begrijpend lezen
contact over een bijles begrijpend lezen
intakegesprek begrijpend lezen

Intakegesprek

Voor begrijpend lezen bijles of huiswerkbegeleiding.

Iedere begeleidingsvorm begint met een intakegesprek. In dit gesprek maak je samen met jouw kind kennis met onze onderwijsprofessional en wordt er gekeken op welk leesaspect jouw kind uitvalt:

 • Hoe staat het met het technisch leesniveau?
 • Wat is de staat van het leesplezier?
 • Wat is het woordenschatniveau?

Wil je weten wat Bijzonder Jij kan betekenen?

Plan dan een vrijblijvend intakegesprek in.

Bijles: begrijpend lezen

Werken aan technisch lezen, algemene kennis of woordenschat.

Bijzonder Jij geeft bijlessen begrijpend lezen. Elke bijles wordt gegeven door een onderwijsprofessional die gespecialiseerd is in het vak begrijpend lezen.

Intakegesprek

In een intakegesprek maak je samen met jouw kind kennis met onze onderwijsprofessional en wordt de hulpvraag besproken. Er wordt gekeken op welk leesaspect jouw kind uitvalt (technisch lezen, algemene kennis van de wereld of woordenschat) en wat de interesses van jouw kind zijn (om ook leesplezier te bevorderen).

Plan van aanpak

Als we weten op welk leesaspect jouw kind uitvalt, weten onze onderwijsprofessionals precies waarop ze moeten richten. Dit kan met een nulmeting duidelijk worden. Aan de hand van de resultaten stellen we doelen op. Tijdens elke bijles begrijpend lezen wordt er aan deze doelen gewerkt.

Voortgangsgesprek

Na ongeveer een periode van 10 weken volgt er een voortgangsgesprek samen met jou en jouw kind, hierin bekijken we of de gestelde doelstellingen zijn behaald. Of dat jouw kind nog iets langer de tijd nodig heeft om aan deze doelen te werken. Of dat er nieuwe doelen gesteld kunnen worden voor de komende periode.

​Heeft jouw kind moeite met begrijpend lezen?

Vraag dan een bijles begrijpend lezen bij Bijzonder Jij aan.

Meisje krijgt les over begrijpend lezen
contact over observatie
 jongen krijgt cito training over begrijpend lezen

CITO-TRAINING: begrijpend lezen

Cito-toets maken is vertrouwen hebben.

Op de basisschool wordt een breed scala aan toetsen ingezet om de leerprestaties en ontwikkeling van kinderen te evalueren. Enkele aanbieders zijn:

1. Cito
2. IEP
3. BOOM
4. Route 8
5. Dia-toets

Hierna te noemen Cito-toets. Met zo’n toets wordt er getoetst in hoeverre een kind de lesstof kan toepassen in betekenisvolle situaties. Stress en druk die kinderen ervaren kan ook een rol spelen. Dit is een veelvoorkomend probleem bij kinderen op de basisschool. En het kan hun prestaties beïnvloeden. Kinderen hebben het gevoel dat ze op dat moment moeten presteren en kunnen last van faalangst krijgen.

Bij Bijzonder Jij trainen we naast de leesvaardigheden ook om te gaan met prestatiedruk om een Cito-toets te maken. Weten wat je kunt verwachten helpt om de angst te verminderen. Bij de Cito-training pakken we dus ook soortgelijke leesoefeningen aan, zodat kinderen regelmatig oefenen met dit soort toets vragen. Dit zal de resultaten ten goede komen. Naast het vak begrijpend lezen behandelen we ook spelling en rekenen.

Ervaart jouw kind druk tijdens deze toetsperiode?

Vraag dan een Cito-training bij Bijzonder Jij aan.

Vraag over onze bijles?

Meer info over onze bijles, training en begeleiding voor begrijpend lezen.

Wil je meer weten over onze leeslessen of Bijzonder Jij? Neem dan vrijblijvend contact op via ons contactformulier of bel ons op 036 536 9396.

contact over een bijles begrijpend lezen

Veelgestelde vragen over bijles begrijpend lezen

K
L
Waarom werken jullie in kleine groepjes en niet individueel?

Er wordt gewerkt in groepen van maximaal vijf kinderen per begeleider. Deze begeleider is specialist op het vakgebied waar uw kind ondersteuning bij kan gebruiken. Wij proberen de groepen zo in te delen dat alle kinderen aan hetzelfde vakgebied werken en ook effectief gebruik kunnen maken van samenwerkingsopdrachten. Hierdoor creëer je direct de kans om kinderen te leren ‘leren’.

K
L
Wat zijn de kosten van de bijles?

Hier vind je alle tarieven voor onze bijles.

K
L
Hoelang duurt een bijles?

Elke les duurt 45 minuten.

K
L
Ik wil graag bijles voor mijn kind, maar ik kan het zelf niet betalen. Wat zijn de mogelijkheden?

Bij Bijzonder jij vinden wij dat elk kind recht heeft op een eerlijke kans op een goede toekomst. Er zijn stichtingen die het mogelijk maken om bijles bij ons te volgen. We hebben een samenwerking met stichting wensjes. Of ga thuis zelf aan de slag met onze werkboeken. Hierin leggen we alle opdrachten stap voor stap uit. We doen het voor, we doen het samen en daarna ga je zelf aan de slag.

K
L
Kan de bijles online vanuit huis?

Nee, de bijles is fysiek op onze huiselijke praktijk

K
L
Hebben jullie wiskunde, scheikunde of economie bijles voor het voortgezet onderwijs?

Nee, we hebben wel huiswerkbegeleiding waar leerlingen van het voortgezet onderwijs hun wiskunde, scheikunde, economie of andere vakken kunnen maken en een vraag kunnen stellen aan een onderwijsdeskundige.

K
L
Kan mijn kind aangemeld worden voor de CITO-training?

Ja, er zijn 2 rondes per schooljaar. Lees meer over CITO-trainingen. Bij Bijzonder jij vinden wij dat elk kind recht heeft op een eerlijke kans op een goede toekomst.

K
L
Is er ook bijles in de schoolvakanties en feestdagen?

Nee, tijdens schoolvakanties en feestdagen is Bijzonder Jij, net als de basisscholen, gesloten.

Andere bijlessen van Bijzonder Jij

Bijles Rekenen

l

Cito-training