Onderwijsadvies

Zijn er mooie ambities geformuleerd voor het onderwijs leerproces, ondersteuningsstructuur of kwaliteitszorg? En zoeken jullie naar een daadkrachtige, doelgerichte en inspirerende partner om jullie hierin te ondersteunen? Of blijven (kwalitatieve of kwantitatieve) resultaten achter in een specifieke klas of vakgebied waar jullie je zorgen om maken? Hebben jullie van alles geprobeerd om de resultaten versterken, maar is het gewenste eindresultaat nog niet behaald? In beide gevallen kunnen jullie onderwijsadvies van Bijzonder Jij inschakelen.

Coaching

Workshops

l

Trainingen

Lesson study

Z

Reken-verbetertrajecten

Nascholingen

U

Audits

Zorgstructuur

Onderwijsadvies op maat

Onderwijsadvies sessie aan leerkrachten

Over onze onderwijsadvies

Bijzonder Jij heeft jarenlange ervaring en kennis in en van het onderwijs en staat bekend om haar betrokkenheid.

Onze onderwijsadviesdiensten richten zich op het onderwijsproces, zoals pedagogisch-didactisch handelen, het afstemmen van het aanbod en zicht op de ontwikkeling van leerlingen. Daarnaast richt onderwijsadvies van Bijzonder Jij zich op kwaliteitszorg en ondersteuningsstructuur.

Omdat we weten dat geen school of team hetzelfde is, zullen jullie merken dat wij elke dienst en aanbod afstemmen op de situatie en onderwijsbehoeften van de school.

Onze blogs over onderwijsadvies