Leerlingbegeleiding

Zoek je een passend aanbod voor leerlingen met speciale hulpvragen op het gebied van leren of gedrag? Of heeft u tijdelijke ondersteuning in intern begeleiding nodig? Bijzonder Jij kan de leerlingbegeleiding verzorgen.

Cognitieve begeleiding

w

Begeleiding op gedrag

Ontwikkelingsvoorsprong

Begeleiding TOS

Begeleiding NT2

i

Begeleiding praktijkleren

Rekenbuddies: tutor leren

Begeleiding op maat

Werkwijze leerlingbegeleiding

Leerlingbegeleiding voor ieder kind. 

Aan de hand van een intakegesprek met de school worden de doelen en verwachtingen helder gemaakt. In sommige gevallen wordt een routing samengesteld voor wanneer een leerling binnen de school cognitieve of sociaal emotionele begeleiding krijgt van Bijzonder Jij.

Zodra het doel van de ambulante begeleiding duidelijk is, stellen wij een plan van aanpak op om het doel te bereiken. We observeren het kind en/of de klas en geven intensieve begeleiding. Dit doen wij individueel of in groepjes.

Gedurende de begeleidingsperiode zoeken wij de samenwerking met de leerkracht en intern begeleider op waar het kan en ondersteunen wij. In een startgesprek leggen wij onze ambitie op het gebied van samenwerking uit.

Voorafgaand aan de eerste begeleidingssessie met de leerling(en) wordt er schriftelijke toestemming van de ouder gevraagd.

Onze blogs over leerlingbegeleiding