Home » Dyslexie

Dyslexie 

Dyslexie is een leerstoornis die veel voorkomt bij kinderen. Maar wat is dyslexie? Hoe kun je dyslexie herkennen bij jouw kind? En hoe wordt deze leerstoornis vastgesteld? Bijzonder Jij helpt kinderen om het beste uit zichzelf te halen, zodat jouw kind weer plezier heeft met leren.

Dyslexie bij Bijzonder Jij

Jouw kind heeft al enige tijd moeite met lezen, spellen en/of schrijven en ondanks de extra begeleiding van school komt daar weinig verandering in. In deze situatie is het mogelijk dat jouw kind dyslexie heeft. Een betrouwbaar onderzoek naar dyslexie met diverse testen geeft uitsluitsel of jouw kind wel of niet dyslectisch is en wat je het beste kunt doen om vooruitgang te boeken.

Ieder orthopedagogisch consult start met een intakegesprek. In dit gesprek maak je samen met jouw kind kennis met onze orthopedagoog en wordt de hulpvraag besproken. Met onderzoeken, behandelingen en trainingen halen onze ervaren orthopedagogen en gedragsspecialisten het beste uit jouw kind. Wil je weten wat wij voor jouw kind kunnen betekenen? Plan direct een vrijblijvend intakegesprek of bel naar 036 536 9396.

Gratis intakegesprek

Ervaren pedagogen

Je mag zijn zoals je bent

Iedere aanpak is op maat

Met tips & adviezen voor thuis

Dyslexie bij een jongen

Wat is dyslexie?

Leerstoornis met lezen en/of spellen.

Als een kind dyslexie heeft, gaat het lezen en/of spellen moeizaam onafhankelijk van de intelligentie. De hersenen van een kind met dyslexie gaan anders met taal om. Losse letters worden herkend, maar als dit een woord moet vormen dan gebeurt dit moeizaam. Hierdoor kunnen de schoolprestaties worden beïnvloed en wordt het leren voor een kind niet meer leuk.

​Wil je weten wat Bijzonder Jij kan betekenen?

Bij Bijzonder Jij leren kinderen hun eigen kwaliteiten te herkennen waardoor ze een positiever zelfbeeld krijgen en met hun dyslexie kunnen omgaan. Ze worden trots op wie ze zijn.

Met een intakegesprek maak je samen met jouw kind kennis met de dyslexie specialist en wordt de hulpvraag besproken. Meld je nu aan voor een vrijblijvend intakegesprek.

Hoe is dyslexie te herkennen?

Dyslexie uit zich bij ieder kind anders.

Meestal zijn kenmerken van dyslexie vanaf het begin van het taalonderwijs op de basisschool te herkennen. De kenmerken kunnen ook later tot uiting komen, omdat een kind vaak zijn of haar zwaktes compenseert met sterktes.

Er is mogelijk sprake van dyslexie als een kind een of meer van de onderstaande kenmerken vertoont.

 • Lezen, spellen en/of schrijven gaat moeizaam
 • Schrijven in spiegelbeeld
 • Slordig handschrift
 • Verwisselen van letters, zoals p-g, b-d, f-v.
 • Lettervolgorde in woord veranderen, zoals maar-raam.
 • Moeite om klanken aan een woord te verbinden
 • Lezen van langere woorden gaat stotterend

​Doordat andere kinderen lezen en schrijven veel sneller oppakken kan een kind zich machteloos en onzeker gaan voelen. Dit kan ook eventueel leiden tot faalangst.

Herken je een van deze kenmerken bij jouw kind?

Dan kan een onderzoek handig zijn om te bepalen of er daadwerkelijk sprake is van dyslexie. Dit onderzoek doet Bijzonder Jij samen met het (S)GGZ Jeugd & Gezin en wordt aangepast op de hulpvraag en (onderwijs)behoefte van jouw kind.

Kind onderzoeken naar dyslexie
dyslexie specialist stelt dyslexie vast

Hoe is dyslexie vast te stellen?

Ouders, school en uw kind spelen een rol.

Om dyslexie vast te stellen is een onderzoek nodig. Met dit onderzoek bekijkt onze dyslexie specialist enkele factoren van een kind:

 • Lees- en spellingniveau
 • Vaardigheden waarop kinderen met dyslexie en andere leesproblemen uitvallen
 • Nauwkeurigheid en snelheid van woordherkenning
 • Algemene intelligentie

​Daarnaast worden de rapportage van school en het gesprek met de ouders meegenomen bij het vaststellen van dyslexie. Als er dyslexie wordt vastgesteld, dan krijgt jouw kind een dyslexieverklaring.

Met deze verklaring kan een kind gebruikmaken van hulpmiddelen, zoals extra tijd met toetsen en kunt jouw kind ook inschrijven voor een dyslexie behandeling.

​Dyslexie bij jouw kind vastgesteld?

Jouw kind heeft dyslexie en dit zal niet verdwijnen. Je kunt jouw kind helpen met een dyslexie behandeling van Bijzonder Jij. Met deze behandeling leert jouw kind omgaan met dyslexie en wordt weer trots op zichzelf.

Vraag over dyslexie?

Neem gerust contact met ons op.

Wil je meer weten over dyslexie of Bijzonder Jij? Neem dan vrijblijvend contact op via ons contactformulier of bel ons op 036 536 9396.

informatiegesprek dyslexie