Home » Onderzoeken » Observatie

Observatie bij kinderen

Vertoont jouw kind in sommige situaties onverklaarbaar gedrag? Denk aan boosheid of verdriet. Dan kan een observatieonderzoek verheldering geven. Bijzonder Jij observeert kinderen met een objectieve blik om te achterhalen wat de beweegredenen zijn voor het vertoonde gedrag.

Observatie bij Bijzonder Jij

Soms weet je niet waarom jouw kind bepaald gedrag vertoont. Met dit gedrag probeert jouw kind onbewust iets duidelijk te maken. Onze ervaren orthopedagogen en gedragsspecialisten kunnen de mogelijke oorzaak achterhalen en passende oplossingen bieden. Met een observatieonderzoek neemt onze specialist de gedragingen van een kind objectief waar. Wil je weten wat wij voor jouw kind kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op.

Ieder orthopedagogisch consult start met een intakegesprek. In dit gesprek maak je samen met jouw kind kennis met onze orthopedagoog en wordt jouw hulpvraag besproken. Vragen zoals waar heeft jouw kind moeite mee, wanneer loopt jouw kind hier tegenaan en wat zijn mogelijke oplossingen voor de hulpvraag worden in dit gesprek beantwoord.

Plan direct een vrijblijvend intakegesprek of bel naar 036 536 9396.

Gratis intakegesprek

Ervaren pedagogen

Je mag zijn zoals je bent

Iedere aanpak is op maat

Met tips & adviezen voor thuis

Observatie bij kind

Waarom een observatieonderzoek?

Kom erachter wat je kind bedoelt.

Soms weet je niet waarom jouw kind bepaald gedrag vertoont. Met dit gedrag probeert jouw kind waarschijnlijk iets onbewust duidelijk te maken en lukt het niet om over zijn/haar gevoelens en gedachten te praten.

Met een observatieonderzoek neemt onze specialist de gedragingen van een kind objectief waar. Zowel verbaal als non-verbaal. De observatie wordt volledig afgestemd op de hulpvraag en (onderwijs)behoefte van jouw kind.

Om een goed beeld te krijgen van de hulpvraag vindt er eerst een intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek komen vragen aan bod over waar en wanneer jouw kind onverklaarbaar gedrag vertoont en op welke manier dit tot uiting komt. Na de observatie van jouw kind volgen er passende adviezen en tips.

Wil je weten wat Bijzonder Jij kan betekenen?

Meld je dan aan voor een vrijblijvend intakegesprek.

Observatiemethode

Individueel of in de klas

Bijzonder Jij stemt de methode van observeren volledig af op de hulpvraag en (onderwijs)behoefte van jouw kind. In het intakegesprek wordt er bepaald of er een individuele observatie of een observatie in de klas plaatsvindt.

Observatie individueel

Met een individueel observatieonderzoek gaat onze orthopedagoog in gesprek met jouw kind. Tijdens het gesprek worden de non-verbale signalen geobserveerd en er wordt met volle aandacht geluisterd naar jouw kind. Bij Bijzonder Jij krijgt ieder kind de ruimte om te zijn wie die is.

​Observatie in de klas

Met een observatie in de klas observeert onze specialist jouw kind binnen de groepsdynamiek van de klas. De non-verbale en verbale signalen worden objectief omschreven met een afgestemde observatielijst. Dit gaat altijd in overleg met jou, de school en leerkracht.

Meer weten over een passende observatiemethode?

Plan dan een vrijblijvend intakegesprek in met een van onze specialisten.

Observatie van het kind
Onderzoeksrapport observatie

Onderzoeksrapport

Met tips & advies

Een observatie wordt afgerond met een onderzoeksrapport. Hierin geeft Bijzonder Jij een duidelijk advies met praktische tips voor ouders en school. Onze tips en adviezen sluiten zoveel mogelijk aan bij de (onderwijs) behoefte van het kind. Bijvoorbeeld activiteiten voor thuis en school of een specifieke training.

Wil je graag tips en advies voor jouw kind?

​Plan nu dan een vrijblijvend intakegesprek in.

Observatie op scholen

Verbetering van onderwijs

Bijzonder Jij ondersteunt ook leerkrachten om hun pedagogisch-didactisch handelen te verbeteren. Met lesobservaties en/of andere onderzoeken in jouw school wordt het onderwijsleerproces objectief bekeken en verbeterpunten aangereikt.

Lees hier meer over onze audits op scholen.

Vraag over observaties?

Meer info over ons observatieonderzoek

Wil je meer weten over onze observaties of Bijzonder Jij? Neem dan vrijblijvend contact op via ons contactformulier of bel ons op 036 536 9396.

contact over observatie