Home » Nationaal Programma Onderwijs

Nationaal Programma Onderwijs

Het Nationaal Programma Onderwijs is door de overheid opgezet om het onderwijs tijdens en na corona te herstellen en ontwikkelen. Ook Bijzonder Jij kan hier een steentje aan bijdragen. Bekijk hieronder waarmee wij jouw school kunnen helpen.

BIJSPIJKER ONDERWIJS

Uitbreiding onderwijs, gericht op naschoolse.

Na schooltijd op een vakgebied naar keuze bieden wij bijlessen/begeleiding aan kleine groepjes en werken we aan vooraf gestelde doelen. We voeren begin, tussen en eind evaluaties uit en houden de vorderingen bij.

Bewijs:

SOCIAAL-EMOTIONEEL

Interventies, gericht op welbevinden.

In groepsverband helpen we kinderen om stevig in hun schoenen te staan, en leren we ze om trots op zichzelf te zijn. Wij bieden trainingen aan op verschillende gebieden, je kunt hierbij denken aan faalangsttraining, sociale vaardigheidstraining en weerbaarheidstraining. Bij een specifieke leervraag kan er een individueel traject opgezet worden en gericht worden op gebieden die onder andere in de trainingen aanbod kwamen.

Daarnaast bieden we ook cognitieve gedragstherapie, handvatten bij conflicten, vaardigheden om nee te zeggen, sociaal-emotionele vaardigheden en stressmanagement.

Bewijs:

“Mijn leerlingen zijn in goede handen bij Bijzonder Jij. Door leerlingbegeleiding word ik ontlast, maar we werken samen aan de ontwikkeling van mijn leerlingen” ​

Leerkracht

ANDERE INZET VAN ONDERWIJS

Een-op-eenbegeleiding.

Structureel werken we een-op-een met een leerling. De hulpvraag kan divers zijn en altijd gericht op de ontwikkeling van de leerling. Dit kan zowel sociaal-emotioneel zijn als didactisch en een combinatie hiervan.

Bewijs:

Individuele instructie en instructie in kleine groepen.

Denk hierbij aan pre-teaching en re-teaching van bepaalde instructies die in de klas gegeven worden. Kinderen krijgen of vooraf pre-teaching zodat ze in de klas goed kunnen meekomen, of re-teaching als vorm van verlengde instructie. Wij zorgen voor verschillende manieren van leren.

Bewijs:

Leren van en met medeleerlingen.

Bewezen is dat kinderen juist leren door veel samen te doen. In onze reken-buddies/lees-buddies koppelen we de leerlingen van verschillende leeftijden en niveaus aan elkaar om van en met elkaar te leren.

Bewijs:

Beheersing gericht leren.

De tijd die leerlingen aan een bepaald onderwerp moeten besteden kan verschillen. We delen de lesstof in kleinere blokken op en gaan pas door met een leerling als het doel bereikt is. Stapsgewijs beheersing gericht leren.

Bewijs:

INZET PERSONEEL EN ONDERSTEUNING

Onderwijsassistenten en instructeurs.

Bij Bijzonder Jij hebben wij onderwijsassistenten in dienst die breed ingezet kunnen worden binnen jouw school. In overleg is elke hulpvraag mogelijk en denken we graag met je mee.

Bewijs:

FACILITEITEN EN RANDVOORWAARDEN

Schoolontwikkeling en verbetercultuur.

Een professionele cultuur is de basis van goed onderwijs voor je leerlingen. Bijzonder Jij heeft professionals die ingezet kunnen worden om samen met jouw team elk vraagstuk op te pakken, want ook leerkrachten verdienen het om te mogen groeien en te ontwikkelen!

Bewijs:

Professionalisering gekozen interventies.

Onze onderwijsadviseurs en trainers kunnen ingezet worden om elk professionele leervraagstuk met je aan te pakken. Wij doen trainingen, coaching, supervisie en intervisie. Wij zijn hierin je sparringpartner.

Bewijs:

EXECUTIEVE FUNCTIES

Metacognitie en zelfregulerend leren.

Meta-cognitie is een belangrijke vaardigheid. Als een kind beseft hoe hij zijn kennis opdoet en leert/werkt kan hij de vaardigheid ontwikkelen. Wij bieden leerlingen tools om inzicht te krijgen in hun eigen leerproces.

Bewijs:

Samenwerkend leren.

Samenwerken zorgt voor een gevoel van gemeenschap en vertrouwen wat weer bijdraagt aan de motivatie om te leren. Samenwerkend leren is bewezen effectief voor elke leerling.

Bewijs:

“Bijzonder Jij is een onderwijsspecialist met visie, lef en daadkracht. Die kennis voor leerkrachten makkelijke kan vertalen naar goede onderwijspraktijken. Dankzij hun sterk reflecteren vermogen en grote drang naar leren, blijven ze zich ontzettend snel ontwikkelen.” ​

Directeur in het onderwijs

HULP NODIG OM HET ONDERWIJS TIJDENS EN NA CORONA TE HERSTELLEN OF ONTWIKKELEN?

Neem dan contact met ons op via 036 536 9396 of vraag een gratis informatiegesprek aan.