5 tips voor de groepssfeer in de online-klas

“We zijn druk bezig geweest met de leerlijnen, zorgen dat leerlingen de leerstof wel allemaal krijgen. Er ontstaan allerlei initiatieven, creatieve manieren om de kinderen zo veel mogelijk continuïteit te bieden in leerstof. Heel belangrijk en toch is er iets dat misschien nog belangrijker is…

De klas is ineens geen fysieke groep meer. De kinderen missen hun maatjes, hun klasgenoten. Sommige leerlingen uit de klas spreken elkaar niet of nauwelijks. En toch vormen zij een groep. Maar hoe houd je nu de verbinding in de groep, tussen de leerlingen onderling? Hier vijf tips om de groep in verbinding met elkaar te houden.

Bijles over begrijpend lezen

Tip 1 – Post

Via lootjestrekken.nl kunnen je de kinderen een lootje laten trekken. De bedoeling is dat zij een kaartje schrijven aan of een tekening maken voor de leerling die op het lootje staat. Check wel even bij ouders of zij hun adres willen delen (AVG proof) of zorg dat de kinderen het eerst afleveren op school, waarna de leerkracht het per post doorstuurt. Hoe leuk is het dan dat de kinderen post ontvangen van hun klasgenoten?

Tip 2 – YouTube kanaal

Open een afgeschermd YouTube kanaal waar de kinderen filmpjes met tip en instructies kunnen delen met elkaar. Zorg dat je zelf de filmpjes erop plaats en toestemming hebt van ouder. Kinderen vinden het erg leuk om elkaar uitleg en tips te geven. Deze opdracht kun je kinderen ook op afstand samen laten doen. Ze kunnen al samenwerkend op afstand een filmpje monteren. Zo kunnen ze elkaar zien en iets voor elkaar doen.

Tip 3 – Toerbeurt Challenges

Ken je de opdracht waarbij de kinderen een bal in hun laatje krijgen van de leerkracht? Zij weten van te voren niet wie de bal krijgt… het kind met de bal krijgt dan vaak een opdracht, zoals complimenten geven. Nu krijgen zij geen fysieke bal, maar een digitale challengebal. Als een kind de bal heeft, dan is die aan de beurt om een challenge voor de klas te bedenken. Kinderen kunnen dan foto’s sturen van hun uitgevoerde challenge. Zo zien de kinderen dat iedereen meedoet!

Tip 4 – TikTok

Zie je ze niet overal? Die kids die een TikTok filmpje maken? Ze verzinnen de leukste plekken om het filmpje te maken. Dus zou het dan niet grappig zijn om dat te doen op je nieuwe werkplekje in huis?

Tip 5 – Een groet

We hebben het afgelopen jaar verschillende begroetingen voorbij zien komen. Dat varieerde van een high five tot uitgebreide dansjes aan de deur wanneer ze de klas binnenkwamen. Je kunt met de klas een digitale groet verzinnen. Iedereen doet mee aan de ochtendgroet bij de start van de online les… zie je het al voor je?

Nog meer tips over groepssfeer in een online-klas?

Bijzonder Jij biedt trainingen en coaching aan basisscholen, directeuren en leerkrachten om het pedagogisch en didactisch handelen te verbeteren. Online lesgeven gaat niet altijd vanzelf en dan kunnen jij en jouw collega’s een helpende hand gebruiken. Lees meer over de ondersteuning die Bijzonder Jij aan scholen kan bieden.