Beter rekenen en spellen met behulp van bewegend leren

Uit recent onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat kinderen die drie keer per week bewegend taal- en rekenles krijgen beter kunnen rekenen en spellen. Bewegend leren werkt dus echt.

Bij Bijzonder Jij is bewegend leren een methode die we vaker toepassen bij kinderen waarbij wij merken dat zij hierdoor beter presteren. Bewegend leren betekent letterlijk bewegen terwijl je leert. Tijdens de les zijn kinderen dus actief bezig, waardoor ze stof beter in zich opnemen en ook na de les zich beter kunnen concentreren

Bijles over begrijpend lezen

Hoe werkt bewegend leren?

De onderzoekers hebben Fit & Vaardiglessen ontwikkeld die drie keer per week een half uur duurden, waarbij de leerlingen rekenen en taallessen kregen. Op een digitaal bord verschijnen opdrachten waarbij de leerlingen door middel van een beweging te maken antwoord moeten geven op een vraag. Ze moeten bijvoorbeeld een woord spellen door een sprong te maken bij elke uitgesproken letter. Daarnaast joggen ze tussen de opdracht door als basisbeweging.

Dit is een voorbeeld van hoe het werkt. Bewegend leren kan natuurlijk op verschillende manieren worden toegepast. Onze begeleiders van Bijzonder Jij zorgen voor verschillende vormen die ze in hun begeleiding verwerken. Daarnaast draagt bewegen natuurlijk ook bij aan de gezondheid van de kinderen. Bewegen is dus erg goed voor de gezondheid en het leren van kinderen.

Bij Bijzonder Jij kijken we per kind welke leermethode het beste werkt bij hem/haar. Tijdens een intakegesprek bespreken we de mogelijkheden en doelen van de bijles.

Neem vrijblijvend contact op.