Bewegend leren tijdens de lockdown

Wist je dat een gebrek aan beweging kan zorgen voor een blokkade in het leerproces?

Het effect van bewegen op leren

In deze tijden van corona zijn we allemaal massaal thuis aan het werk. Sportclubs zijn dicht en met de fiets naar school zit er ook even niet in. Het is een bewuste keuze om tussendoor een activiteit op te zoeken.

Bijles over begrijpend lezen

Op het moment dat we te weinig bewegen, heeft dat effect op onze hersenen. Ons zenuwstelsel wordt traag en we kunnen minder helder denken. Om nieuwe dingen te leren hebben we onze hersenen hard nodig. Zij moeten nieuwe neurologische paden aanleggen die we kunnen verstevigen door te oefenen.

Bewegen zorgt voor ontlading. Als kinderen gedurende de dag te veel stil zitten, kan dit stress veroorzaken. Wat een negatieve invloed heeft op het brein en zelfs kan leiden tot faalangst. Bewegen ontspant. Doordat de focus van je hoofd naar je lijf gaat, is het bevorderlijk voor het zelfbewustzijn en het zelfvertrouwen.

De methode Braingym geeft meer informatie over de effecten van bewegen op het leren. Op de site en in het boek staan verschillende oefeningen die je tussen de lessen of het thuiswerken door kan doen om weer nieuwe energie te krijgen. Of lees onze blog “beter rekenen en spellen met bewegend leren”.

Tips voor bewegend thuisleren

Bij Bijzonder Jij proberen we bewegend leren zoveel mogelijk te verwerken in al onze programma’s. Omdat we jullie graag willen inspireren om dit ook te doen, delen we hieronder een paar tips voor leerkrachten en ouders.

Later als ik groter ben…

In je schoolcarrière vliegen de (deel)tafels je om de oren. En terecht, want je hebt ze ook overal voor nodig; van de oppervlakte van een muur berekenen tot aan de voorraad flesjes in een krat controleren. Waar de kinderen in de middenbouw voornamelijk begrip en rijtjes oefenen, komen de leerlingen uit groep 7 en 8 de (deel)tafels tegen in complexere situaties. Zo wordt er van leerlingen verwacht dat zij breuken kunnen vermenigvuldigen en bijvoorbeeld een verhoudingstabel kunnen gebruiken. Voor deze domeinen (breuken, procenten, verhoudingen) zijn de (deel)tafels tot en met 10 dus essentieel. Leerlingen hebben soms moeite met het vermenigvuldigen van breuken, omdat zij zich er geen voorstelling van kunnen maken. Als zij een vierde deel vermenigvuldigen, of delen, met een derde deel, hebben zij geen idee waarom ze dat later nodig hebben. Het creëren van begrip binnen het domein breuken kost tijd. Het is daarom erg fijn dat de leerlingen in elk geval de (deel)tafels geautomatiseerd hebben. Als dit niet het geval is, moet er naast begrip ook nog geoefend worden met keer en deelsommen, zodat deze flexibel ingezet kunnen worden in diverse rekensituaties. Er worden in de bovenbouw veel nieuwe rekenvaardigheden verwacht en daarom is het zo belangrijk dat deze (deel)tafels geautomatiseerd zijn, voordat de kinderen doorstromen.

Leerkrachten

Tip 1: Staan of zitten

In de online lessen kun je de leerlingen laten antwoorden met “staan of zitten”. “Ga staan als de som klopt en blijf zitten als de som niet klopt.” Deze werkvorm kan bij veel schoolvakken worden toegepast.

Bijles over begrijpend lezen

Tip 2: Warming-up

Om de dag gezellig met elkaar op te starten kan je muziek aanzetten en samen met je leerlingen een “warming-up” doen. Dit zorgt meteen voor verbinding.

Tip 3: Zoektocht in huis

Laat je leerlingen verschillende producten zoeken in huis. “Zoek een product die begint met de letter A!” Je leerlingen voelen het spelelement en zijn door de opdracht in het huis in beweging.

Ouders

Neem de vragen van je kind over op papier en verstop ze in het huis. “Zoek de vraag en geef het juiste antwoord.” Doordat kinderen het “zoekelement” ervaren als spel, vergroot dit de motivatie. Geef per goed antwoord een letter en laat deze letters een codewoord vormen. Het zoeken en puzzelen zorgt voor extra plezier tijdens deze lockdown!

Meer weten over bewegend leren?

Neem contact met ons op of volg ons op Instagram en Facebook. Op onze socials delen wij regelmatig leuke tips over bewegend leren in de klas en thuis.