Home » Mijn ervaring met dyslexie en leren

Mijn ervaring met dyslexie en leren

Nienke heeft een achtergrond in het onderwijs, ze heeft verschillende groepen lesgegeven, is intern begeleider geweest en heeft ruime ervaring met het jonge kind en leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. Nienke coacht leerkrachten onder andere met videobeelden en is op diverse scholen werkzaam als intern begeleider. Verder verzorgt ze verschillende trainingen, die zij altijd afstemt op de populatie en de ontwikkelbehoeften van scholen. In deze blog vertelt ze over haar persoonlijke leerervaring.

Mijn basisschooltijd

Op de basisschool was ik geen hoogvlieger in lezen en spelling, en ik vond lezen gewoon écht niet leuk. Boeken en tijdschriften met veel plaatjes hielpen mij om lezen te oefenen, omdat ik samen met de afbeeldingen de verhalen beter begreep. Voor schoolopdrachten had ik meer tijd nodig. Maar wanneer ik samen met de leerkracht de opdracht deed lukte een opdracht sneller. Zo behaalde ik een vmbo-tl/havoadvies.

Jesse geeft effectief feedback aan de kinderen

Mijn middelbareschooltijd

Op de middelbare school kreeg ik Engels, Frans en Duits, wat voor mij een uitdaging was. Het lukte mij niet om deze vreemde talen eigen te maken. De “trucjes” die ik eerder bij de Nederlandse taal had geleerd werkten (helaas) niet bij deze talen. Uiteindelijk deed ik havo 4 opnieuw. Op dat moment onderzocht mijn mentor waarom het mij maar niet lukte om deze talen te leren. Daarom stelde hij een dyslexieonderzoek voor.

 Dyslexie en vreemde talen

Leerlingen met dyslexie ervaren vaak moeilijkheden bij vreemde talen:

 • Het onthouden van nieuwe woorden.
 • Het begrijpen van nieuwe klank-tekenkoppelingen.
 • Het volgen van snel gesproken taal.
 • Correct spellen.
 • Het begrijpen van analogieën om woordbetekenissen en spelling af te leiden.
 • Het verbinden van spelling, grammatica en betekenis.
 • Het herkennen van verschillende spellingsystemen.
 • Het begrijpen van de structuur van een nieuwe lesmethode.

Meer hierover lezen? Kijk op dyslexiecentraal.nl.

Resultaat van het dyslexieonderzoek

Uit het onderzoek bleek dat ik las op groep 5-niveau. Niemand had dit eerder opgemerkt, omdat de leerkrachten niet zagen hoe lang ik thuis aan mijn huiswerk zat. Door dit resultaat kreeg ik compensatie, zoals het gebruik van een laptop en extra tijd voor opdrachten, waarmee ik uiteindelijk veel beter presteerde. Vooral de extra tijd hielp mij ontzettend.

Studie en carrière in het onderwijs

Na de havo wilde ik naar de pabo. Maar kun je eigenlijk wel leerkracht worden als je dyslexie hebt? Ik was overtuigd van wel. Het zou moeilijk worden. Maar ik wilde het écht, dus het zou mij zeker lukken. Bij alle feedback die ik kreeg, achterhaalde ik waarom iets verbeterd moest worden en hoe ik beter kon onthouden met hulp van ezelbruggetjes. Mijn motivatie, extra hulp en vooral het vragen om hulp wanneer ik dit nodig had, heeft mij geholpen om de pabo met veel trots te halen.

Het smaakte naar meer. Mijn interesse lag bij een master gericht op coaching. Een master die voor 80% Nederlandstalig en 20% Engelstalig is. De hogeschool gaf voor mij een negatief advies vanwege mijn dyslexie. Toch ben ik gestart. Iets in mij zei dat ik het kon. En ja… 2 jaar later rondde ik ook deze studie succesvol af.

Hoe is dit gelukt? Alles komt neer op mijn intrinsieke motivatie. Dus waar je ook vandaan komt, wat je ook lastig vindt, als je iets écht wilt en hier veel tijd en energie in steekt, dan lukt het! Het is de motor van het leren.

Zo verhoog je intrinsieke motivatie

Volgens Deci & Ryan (1985-2000) kan de intrinsieke motivatie verhoogd worden door.

 • De relatie tussen de docent-leerling.
 • Inzicht aan de leerling geven in eigen leergedrag en in de voortgang van de opleiding of studie.
 • De leerling laten ervaren dat het competent is en succesverhalen krijgt.

Dyslexie in mijn huidige werk

En nu? Dyslexie verrijkt mijn werk. Zo schrijf ik op dit moment samen met mijn collega Chantal een boek over diepere tekstbegrip en motivatie. Ik begrijp leerlingen met lees- en spellingsproblemen als geen ander en weet dat leesmotivatie belangrijk is om te blijven lezen met plezier.

Tijdens begeleidingen praat ik open over mijn dyslexie en zorg ik voor afwisseling met teksten en werkvormen. Zo ontdekken we samen wat een leerling leuk vindt en wat werkt, waarna ik mijn begeleiding daarop afstem. Het is belangrijk om voortdurend in gesprek te zijn, vragen te stellen en de leerling écht te zien. Elke leerling heeft zijn eigen aanpak nodig, dus samen ontdekken we wat het beste werkt om hun doelen te bereiken en te groeien.

Meer weten over dyslexie en leermotivatie?

Heb je een vraag of wil je meer kennis opdoen over dyslexie en leermotivatie bij kinderen? Neem dan gerust contact met ons op. Bijzonder Jij biedt trainingen, bijlessen en coaching aan scholen, ouders en kinderen. Zo wordt het onderwijs voor iedereen toegankelijk en haalbaar. Lees meer informatie over de ondersteuning die Bijzonder Jij biedt.