Effectieve werkvormen zijn “the key” voor het inoefenen van regelwoorden!

Wist je dat veel oefeningen in de spellingmethodes gebaseerd zijn op de woordbeeldstrategie?

Een woordbeeldstrategie is een visuele strategie (Huizinga, 2003). Door de woorden over te schrijven wordt er een beroep gedaan op het woordgeheugen. Hiermee oefen je hoe je bepaalde woorden schrijft, zodat je later weet hoe je vergelijkbare woorden schrijft. Deze oefening is vooral effectief bij weetwoorden, maar wordt ook vaak gebruikt bij regelwoorden.

Als je de woordbeeldstrategie toepast bij regelwoorden leren de kinderen niet hoe zij een regel moeten toepassen (Schmeier, 2013) en wordt deze strategie een stuk minder effectief. Een voorbeeld van een regel toepassen is: hoor je /ies/ aan het eind van een meerlettergrepig woord, dan schrijf je isch. Dit noem je de regelstrategie.

In deze blog geven we je 5 effectieve oefeningen om de regelstrategie met de kinderen uit jouw groep te oefenen.

Oefening 1, coöperatieve oefening

Wanneer je een invulwerkblad gebruikt, waarop de woorden al staan geschreven, dan oefen je met de woordbeeldstrategie. Effectief voor weetwoorden, maar niet voor regelwoorden. Deze oefening kun je wel effectief maken voor regelwoorden door de woordbeeldstrategie om te zetten naar de regelstrategie. Zie hieronder een voorbeeld. Hiermee oefen je het inzetten van spellingsregels bij de regelwoorden.

Voorbeeld woordbeeldstrategie
Voorbeeld regelstrategie

Oefening 2, beeld omzetten naar woorden

Om jonge kinderen te laten oefenen met de regelstrategie, kun je oefenen met het beeld omzetten naar woord. De leerkracht toont een afbeelding op het digibord en de leerlingen schrijven het betreffende woord op in hun schrift. Dit kan ook ingezet worden als coöperatieve werkvorm, waarbij de leerlingen een aantal woordkaarten meekrijgen per duo.

Tip!

Dit is ook gemakkelijk toe te passen in een dictee. Hoe leuk is het om een aantal afbeeldingen in het lokaal op te plakken en de kinderen deze woorden te laten opschrijven. Zo pas je meteen bewegend leren toe!

Oefening 3, woordzoeker maken

Woordzoekers zijn een leuke activiteit om te oefenen met een spellingscategorie. Wanneer alle woorden al in de woordzoeker staan, oefen je op dat moment woordbeelden. Om dit effectief in te zetten bij regelwoorden, kunnen de leerlingen zelf een woordzoeker maken.

De leerlingen bedenken zelf woorden die passen bij de categorie waarmee geoefend wordt. Tegelijkertijd oefenen de leerlingen met het toepassen van de strategie. Daarna kan een andere leerling de woordzoeker maken en tegelijkertijd kijken of de strategie goed is toegepast.

Download hiernaast een leeg format van woordzoeker.

Eigen woordzoeker

Voor groep 5 t/m 8

Download nu gratis

Oefening 4, propjesspel

Bijzonder Jij heeft voor veel weetwoorden een “propjesspel” ontwikkeld. Dit spel is ook bij een aantal regelwoorden toe te passen, bijvoorbeeld bij woorden als kilo en minuut. Klinkt aan het eind van een lettergreep een ie dan schrijf je veelal i.

Let op! Bij deze regel zijn een aantal uitzonderingen. Daarom is deze oefening erg effectief om zowel de weetwoorden als de regelwoorden te oefenen.

Download hiernaast het propjesspel met de spellingsregel ie/i.

Propjesspel - spelling ie/i

Voor groep 5 t/m 8

Download nu gratis

Oefening 5, spellingestafette

Wij zijn groot fan van bewegend leren! De estafette is een mooi voorbeeld om gemakkelijk in te zetten tijdens een spellingsles. Het kan voor elke spellingscategorie ingezet worden.

Vooraf worden twee of meer teams samengesteld. De leerlingen krijgen een woord van de leerkracht te horen. Ze rennen om de beurt naar de overkant van de ruimte om één letter te halen. Deze letter nemen ze mee naar de tafel waar het woord gespeld moet worden.

Vervolgens moeten ze de juiste letters hebben en deze letters in de goede volgorde neerleggen. Het team dat als eerste die het woord correct gespeld op de tafel heeft neergelegd, heeft gewonnen (of een punt als je meer tijd hebt)!

Download hiernaast de estafette van Bijzonder Jij.

Spellingestafette

Voor groep 5 t/m 8

Download nu gratis

Nog meer tips voor het vergroten van spelling in de klas?

Mocht je als leerkracht of schoolteam vragen hebben over betekenisvolle oefeningen toepassen bij spellingonderwijs, dan kan Bijzonder Jij passende ondersteuning bieden. Wij bieden onderwijsadvies aan leerkrachten, directieleden en intern begeleiders. Ook delen wij graag ideeën en inspiratie over onderwijs via Instagram, Facebook en LinkedIn. Volg ons en laat je inspireren door onze onderwijsspecialisten.

Meer weten hoe je leerlingen bewust maakt van de regels? Lees dan onze blog: ’Betekenisvol spellingonderwijs: hoe worden leerlingen naast de spellingles bewust van de regels?’