5 tips om thuis spelling van woorden te oefenen

Wist je dat… spelling oefenen eigenlijk een kwestie van oefenen is? Wij hebben 5 tips bedacht om spelling van woorden thuis op een leuke en uitdagende manier te oefenen!

Tip 1, maak buiten een spellingshinkelbaan

Teken op de grond met stoepkrijt een hinkelbaan met aan het einde twee vakken. In de vakken worden de twee letters geschreven waarmee geoefend gaat worden. Dit kan zijn: s/z, v/f, t/d, au/ou, ij/ei.

Er wordt een woord opgenoemd. De speler die aan de beurt is, gaat hinkelen. Tijdens het hinkelen bedenkt degene hoe het woord geschreven gaat worden. Bijvoorbeeld: paard. Heeft paard een d of t aan het einde? Ik hoor paarden, dus ik spring naar het vak met de d.

Tip 2, een wandeldictee

Er worden kaartjes gemaakt met woorden erop. Dit spel wordt met minimaal 2 kinderen gespeeld. De kinderen hebben een blaadje en een potlood/pen nodig. De kaartjes worden verspreid in de ruimte. Dit kan zowel binnen als buiten. Eén kind gaat op zoek naar een kaartje. De ander blijft op een vast punt staan met het blaadje.

Heeft het kind een kaartje gevonden? Dan onthoudt hij/zij het woord en loopt terug naar het vaste punt. Hij/zij vertelt het woord aan de ander. De ander schrijft het woord op. Is het woord goed geschreven? Dan mag degene die het woord heeft opgeschreven, gaan zoeken naar een nieuw kaartje. Dit woord onthoudt hij/zij en loopt weer terug naar het vaste punt. Hij/zij vertelt het woord aan de ander. Heeft de ander het woord goed opgeschreven? Dan mag hij/zij weer gaan zoeken naar een nieuw kaartje. Enzovoort.

Tip 3, het spellingswiel

Nee, het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden hoor! Wij hebben een spellingswiel gemaakt dat te downloaden is op de website!

  • Draai aan het wiel
  • Lees de opdracht voor en voer deze uit
  • Gelukt? Dan is de volgende speler aan de beurt!

Download het spellingswiel van Bijzonder Jij

Tip 4, de beer

Het ouderwetse spel ‘Galgje’ in een nieuw jasje. Dit spel wordt gespeeld met minimaal 2 spelers. Speler 1 bedenkt een woord. Dit woord wordt met streepjes op een blaadje geschreven. Speler 2 moet dit woord raden door telkens een losse letter te raden/benoemen. Speler 2 mag maar een beperkt aantal fouten maken.

Als hij/zij een fout maakt, dan wordt een onderdeel van het berenhoofd getekend. Zijn alle onderdelen getekend? Dan heeft speler 1 gewonnen. Lukt het speler 2 om het woord te raden voordat het berenhoofd af is? Dan heeft speler 2 gewonnen!

Gegarandeerd een spannend spel!

Tip 5, Scrabble

Haal Scrabble van zolder en stof het af, want Scrabble is één van de gezelligste manieren om te oefenen met spelling! Het spel kan zowel in teams als met twee spelers gespeeld worden.

Scrabble is een woordspel waarbij je punten krijgt bij het plaatsen van de juiste woorden en de schrijfwijze. Wordt er getwijfeld over de spelling van een woord? Pak het woordenboek er gerust bij. Hoe langer het woord, hoe meer punten verdiend worden.

Nog meer tips over spelling van woorden?

Volg ons op social media en bekijk de tips van Meester Jesse in beweging! Ook biedt Bijzonder Jij spellingsbijles aan kinderen. Tijdens deze lessen oefent jouw kind spelling van woorden, waardoor spellen steeds makkelijker en leuker wordt. De begeleiders geven jouw kind dan nog meer leuke tips voor thuis!