Home » Activerend leren helpt een kind beter te leren

Activerend leren helpt een kind beter te leren

Hoe zorg je ervoor dat wat een kind leert goed blijft ‘’plakken’’? Na vele jaren onderzoek is er steeds meer bekend over hoe kinderen (en volwassenen) het beste leren. Een van de belangrijkste onderdelen van het leerproces is je eigenaar voelen over jouw leerproces. Dat zorgt voor motivatie en aandacht. Dit noemen we activerend leren.

Werkovormen voor activerend leren

Wat is activerend leren?

Met activerend leren bieden we de leerstof zo aan dat het kind zich verantwoordelijk voelt voor zijn eigen leerproces. Zo worden kinderen geprikkeld om actief aan de slag te gaan met de opgedane kennis en willen daarmee graag meer leren.

Werken met activerende werkvormen

Bij Bijzonder Jij werken we met verschillende activerende werkvormen: formatief evalueren, spellen en bewegend leren.

In het hoofd: formatief evalueren

Met formatief evalueren maken we het doel zichtbaar. Dit zorgt voor inzicht in het leerproces: Wat is het doel? Waar zit je nu? Wat heb je nog nodig? Je kunt dit doen door te schrijven, te tekenen of bijvoorbeeld met LEGO te bouwen. Zo maak je inzichtelijk hoe de situatie nu is en hoe het eruitziet als je je doel hebt gehaald.

De vragen ‘’Waar sta je nu?’’ en ‘’Welke stappen zijn er nodig?’’ kun je stellen op het gebied van rekenen, maar ook op sociaal-emotioneel gebied. Wanneer het doel bijvoorbeeld ‘’Ik heb meer zelfvertrouwen’’ is, stel je de vragen: ‘’Hoe ziet dat eruit? Welke stappen moet je dan zetten? En waar sta je nu?’’

Hieronder zie je een voorbeeld van een legobouwwerk dat het doel en de groei van het kind weergeeft. Zo staat de linkerkant voor het hebben van geen zelfvertrouwen, het midden voor een beetje zelfvertrouwen en de rechterkant voor het hebben van veel zelfvertrouwen. Hiermee stimuleer je een growth mindset en staat het leerproces op de voorgrond. Als een kind een foutje maakt, bespreek je samen wat er zo leerzaam aan is. Zo worden fouten juist onderdeel van het leerproces.

Legobouwwerk om activerend te leren - formartief evalueren

Spelvormen: spellen

Door het inzetten van spelvormen verhoog je de motivatie van kinderen en maak je leren leuk! Ook zijn spellen een hele goede manier om aan sociale vaardigheden te werken; kan het kind op zijn/haar beurt wachten en hoe gaat hij/zij om met verlies? Bij coöperatieve spellen worden onder andere samenwerkingsvaardigheden gestimuleerd. Van deze vaardigheden hebben de kinderen de rest van hun leven profijt. Hierbij kun je denken aan overleggen, samen een plan maken, hun mening kunnen geven, aandacht hebben voor andermans ideeën, enzovoorts.

Met je lijf: bewegend leren

Bewegend leren wordt door onze begeleidingen heen gevlochten. Dat kan in spelvorm zijn, maar dat kan ook door middel van rollenspellen zijn of simpelweg door sommen te springen.

Door bewegend te leren stimuleer je niet alleen plezier en draag je bij aan de bewegingsnorm (minimaal 60 minuten per dag intensief bewegen voor kinderen), maar zo zorg je ook voor verbeterde hersenverbindingen die weer zorgen voor verbeterde executieve functies. Bewegend leren heeft dus invloed op de ontwikkeling van executieve functies en die heb je weer nodig om te leren. Denk hierbij aan plannings- en organisatievermogen, concentratie, enzovoorts. Dubbel winst dus!

Heb je ook zin om lekker activerend aan de slag te gaan?

Met onze kaartjes voor bewegend leren kun je iedere les omtoveren tot een les vol beweging. Je kunt de kaartjes natuurlijk ook gebruiken voor een leuk gesprekje!

Voorbeeld voor het gebruik van Kominbewegingkaartjes van Bijzonder Jij

Kom in beweging-kaartjes

Voor groep 3 t/m 8 én thuis

Download nu gratis

Voorbeeld van activerend leren met beweging.

Nog meer weten over activerend leren?

Bijzonder Jij biedt trainingen, bijlessen en coaching aan scholen, ouders en kinderen. Zo maken we het onderwijs voor iedereen toegankelijk en haalbaar. Lees hier meer informatie over de ondersteuning die Bijzonder Jij biedt.